Forssamodellen för gemenskapsmedling vann brottsförebyggande tävling

Utgivningsdatum 25.9.2018 11.13
Pressmeddelande
Forssamodellen för gemenskapsmedling vann brottsförebyggande tävling.

Den nationella brottsförebyggande tävlingen 2018 har vunnits av Forssamodellen för lösning av konflikter mellan olika befolkningsgrupper med hjälp av gemenskapsmedling. Temat för tävlingen var polisens omfattande samarbete på lokalnivå. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) i Österrike i december.

I tävlingen, som ordnas av rådet för brottsförebyggande, efterlystes i år projekt med verksamhet som antingen tar tag i ett brottsligt fenomen eller förbättrar trygghetskänslan med hjälp av omfattande samarbete mellan polisen och andra aktörer. Totalt fem projekt deltog i tävlingen.

Som vinnare av den brottsförebyggande tävlingen utsåg juryn Forssamodellen för medling i konflikter mellan befolkningsgrupper. Medlingen har genomförts av polisinrättningen i Tavastland och medlarna vid centret för grannmedling (Naapuruussovittelun keskus). Gemenskapsmedling var Forssa stads svar på de våldsamma sammandrabbningarna mellan lokala ungdomar och boende på flyktingförläggningarna hösten 2016. Medlingen gav resultat: våldet upphörde och situationen lugnade ner sig. Juryn uppskattade att projektets effekter inte nådde endast parterna utan också stadens invånare i stort, så att de inkluderades i arbetet med att lösa det lokala problemet. Utöver de brottsförebyggande elementen inbegriper Forssamodellen också möjligheter att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Modellen bidrar även till genomförandet av rekommendationerna i det nationella programmet för brottsförebyggande.

Forssamodellen inkluderar hela gemenskapen

Hösten 2016 reagerade Forssa stad snabbt och sammankallade ett multiprofessionellt team med uppgift att bryta våldsspiralen och återställa en trygg atmosfär. Det pågick redan brottsutredningar om våldshandlingarna, och man beslutade att inleda gemenskapsmedling för att dämpa spänningarna mellan befolkningsgrupperna. Den lokala polisen och medlarna vid centret för grannmedling skötte gemenskapsmedlingen och träffarna med parterna medan resten av nätverket stödde arbetet t.ex. genom att ordna nödvändiga tjänster och stödpersoner för parterna och möjliggöra diskussioner med de unga i skolan. Dessutom finansierade staden ett innovativt medieprojekt av Gutsy Go där ungdomar fick arbeta kring temat fred och hur fred uppstår.

I Forssamodellen för lösning av konflikter mellan olika befolkningsgrupper sätts fokus på öppen och neutral kommunikation, breda nätverk och samarbete mellan myndigheter samt lösningsinriktad gemenskapsmedling. Modellen har senare använts för att lösa motsvarande konflikter också på andra orter. Projektet har dokumenterats och utvärderats ur många synvinklar och med olika metoder.

Dialog minskar känslan av otrygghet

Ur polisens synvinkel är Forssamodellen en bra och välfungerande modell för samarbete mellan polisen, en kommunal multiprofessionell arbetsgrupp och professionella medlare, berättar äldre kriminalkonstapel Jukka Kastikainen vid polisinrättningen i Tavastland.

Chefen för centret för grannmedling, Miriam Attias, framhåller att en brottsutredning kan inte eliminera spänningarna mellan olika människor, inte heller den motsättning av ”vi mot de” som eventuellt pyr under ytan. Vid gemenskapsmedling ligger fokus på att lösa konflikter och att skapa, förbättra och återställa en trygg atmosfär.

– En dialog inte uppstår av sig själv men att det faktum att man tar upp något till diskussion gör att saker sätts i perspektiv och det då blir lättare att närma sig frågor. Det är viktigt att parterna i konflikten och de som följer den från sidan blir hörda och får berätta vad de behöver för att inte längre känna sig obekväma eller otrygga.

Ytterligare information om tävlingen: Minna Piispa, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, tfn 0295 150 223, [email protected]

Ytterligare information om Forssamodellen ur polisens synvinkel: Jukka Kastikainen, äldre kriminalkonstapel, tfn 0295 437 776, [email protected]

Ytterligare information om gemenskapsmedling: Miriam Attias, tfn 044 081 9814, [email protected] (uppdaterat 25.3.2020)

Juryns beslut om vinnaren av den nationella brottsförebyggande tävlingen (på finska)

Rådet för brottsförebyggande