En översikt av upprepad utsatthet för brott och dess förebyggande

Utgivningsdatum 3.10.2013 16.34
Nyhet

Brottsligheten fördelar sig inte jämnt i samhället utan en liten minoritet både blir offer för och begår brott mycket oftare än andra. Till exempel tidigare erfarenhet av våld förebådar ofta framtida våld. Detta gäller både benägenheten att begå våld och att drabbas av våldsbrott. Liknande observationer har gjorts även gällande inbrott, egendomsbrott och sexualbrott. Därför anser många kriminologer att de mest effektiva brottsförebyggande strategierna fokuserar på offret i stället för förövaren.

Mirka Smolejs rapport ger en översikt av forskningsrön om upprepad utsatthet för brott. Forskningslitteratur om upprepad utsatthet söktes under våren och sommaren 2012 med hjälp av olika sökmotorer. Rapporten bygger huvudsakligen på utländska studier, men presenterar också vissa finländska studier samt nyckeltal som gäller upprepning av vissa typer av brott. Rapporten redogör också internationellt erkända strategier och metoder som syftat till och lyckats minska upprepad utsatthet för brott.

Särdragen av upprepad utsatthet för brott är väldigt lika i olika europeiska länder. Enligt rapporten är sexualbrott mot kvinnor de mest typiska repetitiva brotten. Nästan hälften av dessa brott riktar sig mot samma kvinnliga offer flera gånger. Kumulation är vanligare i brott mot person än i brott mot egendom. Trots att det finns många utmaningar, kan upprepad utsatthet förebyggas. Det viktigaste är att noggrant utforma den metod som ska användas för detta ändamål, att identifiera de förebyggande faktorerna i olika situationer och att se till att metoden tas i bruk på ett lämpligt sätt i praktiken.