Grannhjälp-arbetsgruppens delarpport färdig

Utgivningsdatum 25.4.2013 17.01
Nyhet

Det tredje programmet för den inre säkerheten innebär flera åtgärder för att förstärka invånarnas möjligheter att delta i arbetet för ökad trygghet och trivsel i det egna bostadsområdet. Tanken är att förbättra medborgarnas delaktighet och främja närdemokratin i trygghetsfrågor. I arbetsgruppens delrapport presenteras preliminära tankar om uppgiften samt olika typer av projekt och verksamheter som har kommit till arbetsgruppens kännedom hittills och kan vara väsentliga när det gäller de tänkbara grannhjälp-mallarna.

Arbetsgruppen kommer att fortsätta med att höra sakkunniga och medborgare samt samla in information om goda exempel och befintliga verksamheter i Finland. I arbetet med att utarbeta olika mallar för s.k. grannhjälp kommer man att bland annat ta hänsyn till regionala skillnader i hela landet men också på den lokala nivån.

Arbetsgruppens mandatperiod startade 23.10.2012 och verksamheten fortsätter fram till 30.4.2014 då slutrapporten med konkreta förslag och rekommendationer beräknas vara klar.

Arbetsgruppen kommer att fortsätta med ytterligare hörande, att samla in information och vara öppna för en dialog t.ex. via webbtjänsten dinasikt.fi som inom en snar framtid tas i bruk för detta syfte. All respons om den hittillsvarande verksamheten och rapporten samt förslag till förbättringar och framtida verksamhet är välkomna.

Mer information: planerare Regina Järg-Tärno tel. 02951 50398, e-post: regina.jarg-tarno(at)om.fi.