Vuxna som arbetar med unga ska fråga om brott

Utgivningsdatum 21.3.2018 9.30
Pressmeddelande

Enligt rådet för brottsförebyggande är det viktigt att bryta muren av tystnad kring brott som unga begår eller blir utsatta för. Både ungdomar och de som arbetar med unga ska uppmuntras att fråga och tala om känsliga ärenden. Det behövs också lämpliga verktyg för att öppna diskussionen.

Det kan vara svårt för vuxna att tala med ungdomar om frågor som upplevs som känsliga, såsom eventuella erfarenheter av sexuellt eller annat våld. Vuxna kan vara rädda för att ta upp dessa saker, om de inte vet hur man ska tala om dem eller varifrån ungdomen kan få hjälp. Ibland kan vuxna också blunda för ungdomars problem eller tänka att det är något som hör till ungdomen. De som umgås med unga antingen hemma, i skolan eller i samband med fritidsaktiviteter bör uppmuntras att tala om brott med ungdomar. De behöver också information och råd om förebyggande av brott och verktyg för att fråga och diskutera dessa ärenden med unga.

Unga kan också själva göra mycket för att förebygga brott och illabehandling eller för att ingripa i olika situationer. Det är bra att diskutera med unga hur de som vänner, klasskamrater, lagmedlemmar eller vittnen kan ingripa i händelser som gör dem betänksamma. Unga är också experter på säkerhetsfrågor. Det lönar sig att lyssna noga på ungdomars åsikter om vilka utrymmen eller ställen som upplevs som otrygga och hur tryggheten i dem kan förbättras. Det är viktigt att ungdomar upplever att vuxna vill lyssna på dem och tar deras synpunkter på allvar.

Verktyg för att diskutera brott med unga

Rådet för brottsförebyggande har på sin webbplats samlat material om förebyggande av brott bland unga. Materialet är avsett för lärare, ungdomsarbetare och andra som har att göra med ungdomar bl.a. via hobbyverksamhet. Avsikten är att öka möjligheterna att ta upp frågor som gäller brott och säkerhet med ungdomar.

Materialet har producerats av olika organisationer och myndigheter och omfattar t.ex. anvisningar, handböcker, videor och olika övningar eller uppgifter. I materialet behandlas bl.a. familjevåld, sexuella trakasserier, våld i ungas relationer, mobbning, droger, addiktioner och straffprocessen. Verktyg för förbyggande av brott bland unga har samlats bland annat i olika workshoppar som ordnats av rådet för brottsförebyggande. I samrådsmötena om det nationella programmet för brottsförebyggande 2016-2020 önskade unga en öppnare diskussion om brott. 

Metoder för att fråga om och ingripa i brott presenterades vid ett seminarium som ordnades av rådet för brottsförebyggande och dess samarbetsparter i Helsingfors.

Ytterligare information: Minna Piispa, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, tfn 050 381 3523

Material för att förebygga brott bland unga

Rådets ställningstagande vid seminariet om ungas brottslighet 21.3. (på finska)