Populär utbildning i brottsförebyggande ordnas igen hösten

Utgivningsdatum 6.5.2022 13.30
Nyhet

Yrkeshögskolan Laurea och justitieministeriet ordnar tillsammans hösten 2022 kompletterande utbildning om lokalt säkerhetssamarbete och brottsförebyggandet i samband med det.

Målet med utbildningen är att utveckla kunskapen om brottsförebyggande och den riktar sig till personer för vilka det är viktigt att utveckla dessa kunskaper i sitt yrke. Utbildningen rekommenderas i synnerhet för personer som deltar i regionalt eller lokalt välfärdsplanerings- eller säkerhetsplaneringsarbete. Förutom myndigheter är också företrädare för organisationer och näringslivet centrala målgrupper för utbildningen.

Utbildningen omfattar två närundervisningsdagar (28.9. och 16.11.2022) i Laureas utrymmen i Esbo, men i övrigt ordnas utbildningen flexibelt som webbundervisning under tidsperioden 28.9.–16.12.2022. Det är fråga om en helhet som omfattar fem studiepoäng och som uppfyller kraven på utbildning på högskolenivå.

Utbildningen ordnas på finska och är gratis för deltagarna. Högst 40 deltagare antas till utbildningen. 

Anmälan till kursen går ut 24.8.2022.

De som väljs till utbildningen får bekräftelse på att de godkänts till utbildningen senast 31.8.2022.

Mer information om utbildningen hittar du på Laureas webbplats (på finska).