Statsunderstöd för brottsförebyggande utlyses

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2019 10.50
Nyhet

Justitieministeriet beviljar 70 000 euro statsunderstöd för brottsförebyggande arbete och bedömning av det 2019. Ansökningstiden går ut den 29 mars.

Det är meriterande om det planerade projektet stöder genomförandet av det nationella programmet för brottsförebyggande Trygga tillsammans. Vi söker i synnerhet projekt som fokuserar på att förbättra invånarnas deltagande och påverkansmöjligheter för att förebygga brott. Sådana är till exempel säkerhetsenkäter som riktas till invånarna, trygghetsvandringar och olika mobilappar. Understöd kan också sökas för annan utveckling av det lokala brottsförebyggande arbetet.

Ansökningar ska lämnas in senast den 29 mars 2019 kl. 16.15 till justitieministeriet på adressen PB 25, 00023 Statsrådet. Ansökningarna ska vara framme, det räcker inte att de är postade, inom den angivna tidsfristen.

Läs mer om understöden och hur man ansöker på webbplatsen för rådet för brottsförebyggande https://rikoksentorjunta.fi/sv/bidrag

Ytterligare information: Markus Alanko, specialsakkunnig, tfn 02951 50400, [email protected]

Rådet för brottsförebyggande