Temat för årets tävling i brottsförebyggande är narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet

Utgivningsdatum 20.5.2019 13.15
Pressmeddelande

Rådet för brottsförebyggande ordnar en nationell tävling i brottsförebyggande arbete. Vinnaren får representera Finland i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande 2019. Årets tema är åtgärder för att förebygga och minska de skador som orsakas av narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet och narkotikabruk hos unga.

Tävlingsbidragen kan handla om verksamhet för att avvänja ungdomar från droger eller minska olägenheterna som orsakas av ungdomars narkotikabruk. Verksamheten kan också syfta till att minska brottslighet eller ordningsstörningar som har samband med narkotikabruk hos unga eller att förbättra trygghetskänslan på offentliga platser eller till exempel i närheten av vård- eller boendeenheter. Verksamheten kan basera sig på olika metoder för att förebygga brott.

Både i den nationella och i den europeiska tävlingen bedöms bidragen bland annat enligt följande kriterier: (1) Verksamheten ska fokusera på att förebygga vardagsbrottslighet eller rädslan för brott inom det angivna temat. Verksamheten ska dessutom helst vara (2) utvärderad och kunna visa resultat, (3) bygga på samverkan mellan olika aktörer, (4) kunna upprepas i andra medlemsstater samt (5) vara innovativ.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får bidragen som blir andra och tredje ett hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen delas ut i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Helsingfors 12–13 december 2019.

Förslagen till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 23 augusti.

Mer information: Saija Sambou, specialplanerare, tfn 02951 50352, e-post: [email protected]

Anmälningsblankett och mer information om tävlingen: www.rikoksentorjunta.fi

Rådet för brottsförebyggande