Infomöte om statsunderstöd för förebyggande av brott den 18 december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2019 12.57
Nyhet
Man gör en aksökan.

Justitieministeriet ordnar den 18 december ett infomöte om de statsunderstöd som reserverats för brottsförebyggande projekt 2020.

För justitieministeriet har i regeringsprogrammet anvisats ett årligt anslag på 2,5 miljoner euro för brottsförebyggande projekt under åren 2020–2022. Anslaget styrs i form av statsunderstöd till aktörer som arbetar med förebyggande av brott för att användas till arbetsmetoder som konstaterats vara effektiva vid rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar samt till stödjande av unga som uppvisar symptom genom att begå brott och använder berusningsmedel.

Dessutom har det för 2020 anvisats separat finansiering som beviljas i form av statsunderstöd till verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering. Den tredje ansökningsomgången gäller de statsunderstöd som årligen beviljas lokalt brottsförebyggande arbete.

Vid infomötet som ordnas den 18 december kl. 9.00–12.00 vid justitieministeriet (Södra Esplanaden 10, Helsingfors) berättas om ansökningstiderna, ansökningskriterierna och de blanketter som används vid ansökan. Mötet kan också följas i direktsändning eller ses i efterhand på webben.

Programmet för infomötet och anmälningar