Kampanj för att förebygga fickstölder

Utgivningsdatum 13.6.2018 9.31
Pressmeddelande
#ProtectYourPocket

En kampanj för att förebygga fickstölder startas i hela Europa. Syftet med kampanjen som pågår främst i sociala medier är att varna om risken för fickstölder och ge information om hur man kan skydda sin egendom.

I Europa är fickstölder framför allt kopplade till turism och begås ofta av organiserade ligor. Fickstölder kan ha allvarliga följder för offret och det tar tid och pengar att ersätta stulna värdesaker och dokument. Fenomenet kan också skapa en känsla av otrygghet. Till exempel i Helsingfors har man under början av året anmält över 2 650 fickstölder, men antalet brukar öka under sommaren. Då reser människor mer och deltar i olika evenemang, vilket tyvärr också aktiverar ficktjuvarnas verksamhet.

Det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN) har gjort korta videofilmer som handlar om risken för fickstölder i kollektivtrafiken, på festivaler och i utomhusläktarna vid världsmästerskapet i fotboll. Riskfyllda situationer i folkmängder beskrivs med hjälp av tecknade figurer. Man kan titta på och dela videofilmerna via EUCPN:s YouTube-kanal. Rådet för brottsförebyggande har också samlat råd för att skydda sig mot fickstölder på sin webbplats på finska, svenska och engelska.

#ProtectYourPocket-kampanjen genomförs av EUCPN, EUROPOL och 25 europeiska länder. Kampanjen finansieras av EU:s fond för inre säkerhet. I Finland deltar rådet för brottsförebyggande, Helsingfors polis och Helsingfors stad i kampanjen. Det önskas att även andra städer och organisatörerna av olika massevenemang delar videofilmerna och information om hur man kan skydda sig mot fickstölder på sina egna kanaler i sociala medier.

Videofilmerna (kollektivtrafiken, festivaler och Fotbolls-VM) på EUCPN:s YouTube-kanal

Anvisningarna på rådets webbplats: http://rikoksentorjunta.fi/sv/kampanj-for-att-forebygga-fickstolder

Mer information om EUCPN:s kampanj: Saija Sambou, specialplanerare, tfn 02951 50352, e-post: [email protected]

Kampanjbilder: Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert, tfn 02952 50252, e-post: [email protected]

Rådet för brottsförebyggande