Temat för årets tävling i brottsförebyggande arbete är att minska återfall i brott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2024 14.33
Nyhet

Justitieministeriet anordnar en nationell tävling i brottsförebyggande arbete. Vinnaren ska representera Finland i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbete. Temat för årets tävling är förebyggande av återfall i brott under verkställigheten av fängelsestraff. I tävlingen efterlyses effektiv och utvärderad praxis för att minska återfall i brott och de betydande kostnader det orsakar samhället och för att stärka fångars återintegrering i samhället.

I tävlingen i brottsförebyggande arbete 2024 söker man sätt att under fängelsetiden hjälpa fångar att bryta brottsspiralen. Verksamhetsmodellerna, programmen eller projekten ska uttryckligen gälla unga eller vuxna som redan begått brott, oberoende av brottets art (s.k. tertiär prevention). Tävlingsbidragen kan till exempel syfta till att stärka fångars livskompetens, drogfrihet, arbetslivsfärdigheter, placering i arbetslivet eller utbildning. Tävlingens tema omfattar också civilsamhällesorganisationers arbete under fängelsetiden för att stödja fångars förmåga att leva ett liv utan brottslighet. Till exempel kurser eller utbildning efter frigivningen omfattas däremot inte av tävlingens tema.

Både i den nationella och i den europeiska tävlingen bedöms bidragen särskilt utifrån följande kriterier: (1) Verksamheten ska fokusera på att förebygga brottslighet eller rädsla för brott inom det angivna temat. Verksamheten ska helst vara (2) utvärderad och kunna visa resultat, (3) bygga på samverkan mellan olika aktörer, (4) kunna upprepas i andra medlemsstater och (5) vara innovativ. Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av justitieministeriet.

Vinnaren av den nationella tävlingen representerar Finland i den europeiska tävlingen, som anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). En jury tillsatt av nätverket utser en vinnare som får ett pris på 10 000 euro. De bidrag som placerar sig på andra och tredje plats belönas med varsitt hedersomnämnande och pris på 5 000 euro. Priserna delas ut vid en konferens om brottsförebyggande som hålls i Ungern den 3–4 december.

Tävlingsbidragen ska ha inkommit till justitieministeriet senast den 30 augusti.

Mer information
Saija Järvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 352, [email protected] 
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 0295 150 580, [email protected]

Anmälningsblankett och mer information om tävlingen
 

---
Datumet för Ungerns konferens har korrigerats den 8 juli 2024.