Välkommen till vår nya webbsidor

Utgivningsdatum 15.11.2017 11.38
Nyhet

Nya webbsidor för brottsförebyggande har öppnats idag på www.brottsforebyggande.fi. Webbplatsen ger information om aktuella brottsförebyggande frågor och rådets verksamhet, samt metoder och forskning inom brottsförebyggande. Webbplatsens utseende och struktur har reviderats och nytt innehåll har lagts till, särskilt med anledning av brottsförebyggande. Å andra sidan har man övergivits av separata tematiska platser för minskande av våld och säkerhetsplanering, och äldre aktuellt material har inte överförts till nya webbplatsen. Sidorna kompletteras ständigt. I synnerhet ska man utveckla verktyg för att stödja lokalt säkerhetsarbete och annat material för att främja genomförandet av det nationella brottsförebyggande programmet 2016-2020.

Ytterligare information: webbplatsens huvudredaktör, kommunikationsexpert Riikka Kostiainen, tel. 02951 50252, [email protected]