TyöProjektet för förebyggande av arbetsrelaterad människohandel vann den nationella brottsförebyggande tävlingen 2014

Utgivningsdatum 16.9.2014 19.55
Pressmeddelande
Olli Snellman, Inkeri Mellanen, Jari Kähkönen och Marita Ruohonen.

Vinnaren av den andra nationella brottsförebyggande tävlingen är samarbetsprojektet HAPKE 2 som ordnades av förläggningarna i Joutseno och Uleåborg. Temat för tävlingen var bekämpning av människohandel, och vinnaren representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA).

Målet med projektet var att främja arbetet mot människohandel och speciellt bekämpning av människohandel för utnyttjande av arbetskraft. Verksamheten fokuserade på utsatta asylsökandes ställning i mottagningssystemet. Avsikten med projektet var att förbättra servicesystemets möjligheter och förmåga att förebygga människohandel samt identifiera och hjälpa dess offer.

I samband med projektet utarbetades en handbok som beskriver verksamheten och processerna inom hjälpsystemet för offer för människohandel. Handboken är ett nyttigt verktyg för förläggningar och andra myndigheter och samarbetspartner. Under projektet ordnandes också utbildningar för personalen vid förläggningarna om människohandel och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel.

I projektet ingick också att utveckla webbplatsen Ihmiskauppa.fi så att den nu är till större hjälp både för eventuella offer och för instanser som arbetar med förebyggande av människohandel eller med att hjälpa dess offer. Genom samverkan med olika sakkunniga utarbetades nytt innehåll för webbplatsen som nu innehåller lättbegriplig aktuell information på lättläst finska, 12 andra språk och som inspelningar.

Marita Ruohonen, ordförande för rådet för brottsförebyggande och verksamhetsledare vid Föreningen för Mental Hälsa i Finland anser att projektets styrka var att det baserade sig på samarbete mellan olika aktörer. Trots att det inte har gjorts undersökningar om projektets verkningar, kommer de verksamhetsmetoder som presenterades i samband med projektet förmodligen att förbättra möjligheterna att identifiera offer för människohandel bland asylsökande och ge mottagningssystemet och hjälpsystemet för offer för människohandel bättre förutsättningar att hjälpa eventuella offer.

Vinnaren av den nationella tävlingen offentliggjordes vid ett seminarium om brottsförebyggande som ordnades av rådet för brottsförebyggande och Vanda stad. Vinnaren av den europeiska brottsförebyggande tävlingen offentliggörs i Italien den 16 december.

Ytterligare upplysningar om tävlingen: specialplanerare Mika Junninen, tfn 02951 50406, e-post: fö[email protected]

Ytterligare upplysningar om HAPKE 2-projektet: inspektör Inkeri Mellanen, tfn 02954 63177, e-post: ihmiskauppa.auttamisjarjestelma(at)intermin.fi, www.ihmiskauppa.fi