Uleåborgprojekt för trygghetskompetens vann årets brottsförebyggande tävling

Utgivningsdatum 27.9.2021 14.06
Pressmeddelande
En bild av undervisningsmaterialet för undervisning i trygghetskompetens och kroppslära i förskoleundervisningen i Uleåborg.

Utbildning om trygghetskompetens inom projektet Turvallinen Oulu (Tryggt Uleåborg) har vunnit den nationella brottsförebyggande tävlingen 2021. Temat var förebyggande av mobbning och våld mot minderåriga.

En jury tillsatt av rådet för brottsförebyggande utsåg en utbildningshelhet om trygghetskompetens inom projektet Turvallinen Oulu (Tryggt Uleåborg) till årets vinnare i den nationella brottsförebyggande tävlingen. Syftet med utbildningen i trygghetskompetens är att förebygga mobbning, trakasserier och våld mot barn och unga i interaktionen mellan barn samt mellan barn och vuxna, såväl i fysiska som i digitala miljöer. 

Tävlingsjuryn anser att projektets aktörer förtjänstfullt har utnyttjat befintlig kompetens och välvalda metoder för att förebygga sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande. Utbildningen riktar sig till barn i alla åldrar, till föräldrar och pedagoger. Inom ramen för projektet har det tagits fram bestående verksamhetsmodeller för stadens organisation och strukturer. Modellen för utbildning om trygghetskompetens är dessutom väl dokumenterad och materialet är tillgängligt för alla. Modellen kan lätt implementeras också annanstans. Planen för utvärdering och insamling av respons till stöd för vidare utveckling fick också beröm. 

I tävlingen om brottsförebyggande deltog fem fina och aktuella projekt. Enligt juryn var också de andra bidragen lyckade och värdefulla: stöd- och rådgivningscentret Valopilkku för mobbingsärenden (Harjulan Setlementti), ett projekt för trygghet i sociala medier Sua varten somessa (Loisto-setlementti), K-0-arbetet mot mobbning (Stationens barn rf) och ReDirection-projektet (Skydda barnen rf.).

Det vinnande projektet representerar Finland i EU:s brottsförebyggande tävling som ordnas av ordförandelandet Slovenien i december.

Trygghetskompetens i förskolan och grundskolan 

Inom projektet Turvallinen Oulu har det skapats en modell enligt vilken barn och unga från Uleåborg från och med denna höst får undervisning i trygghetskompetens, från förskolan till nionde klassen. Innan modellen infördes ordnades pilotförsök under 2020. Syftet med utbildningen är att stärka barns och ungas självkänsla och emotionella färdigheter, sociala kompetens, förmåga att klara sig och tryggetsfärdigheter på nätet.

– Barn och unga ska veta att de är värdefulla, viktiga och värda att behandlas väl, så vill de också försvara sig själva. Barnen och ungdomarna får bland annat lära sig tre punkter för hotfulla situationer: säg bestämt ”nej”, lämna situationen och berätta för en trygg vuxen, berättar projektchefen Kati Kettukivi från Uleåborgs stad. 

Enligt Kettukivi är det viktigt att trygghetskompetensen integreras i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, eftersom det är ett effektivt sätt att förhindra sexuellt våld mot barn, till exempel gromning i digitala medier.


Mer information om tävlingen: Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected]

Mer information om projektet Turvallinen Oulu och trygghetskompetens: Kati Kettukivi, projektledare, tfn 040 167 7049, [email protected], www.ouka.fi/turvataitokasvatus 

Juryns beslut om vinnaren i den nationella tävlingen och utvärdering av projekten (på finska)