Nytt råd för brottsförebyggande har tillsatts

Utgivningsdatum 22.11.2018 13.33 | Publicerad på svenska 22.11.2018 kl. 13.39
Nyhet

Statsrådet har i dag tillsatt rådet för brottsförebyggande för följande treårsperiod som inleds i december. Rådets nya ordförande är Sakari Melander som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen fortsätter som vice ordförande.

Under den kommande mandatperioden fokuserar rådet bl.a. på möjligheterna att utnyttja forskningsdata vid brottsbekämpning och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.

Ett särskilt tyngdpunktsområde år 2019 är förebyggande av drogrelaterad brottslighet bland ungdomar. Detta tema tas upp också under Finlands ordförandeskap i det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet.

Ytterligare upplysningar: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, tfn 02951 50223, [email protected]

Sammansättning av rådet för brottsförebyggande 2018–2021