Avustushakemuksen täyttäminen

Avustukset

Oikeusministeriö myöntää avustuksia paikallisille rikoksentorjuntahankkeille.

Vuodesta 1998 lähtien oikeusministeriö on vuosittain myöntänyt yhteisöille osarahoituksena avustuksia paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin. Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. Vuodesta 2000 lähtien jaossa on lisäksi ollut avustuksia toteutettujen hankkeiden tulosten arviointiin.

Kunkin vuoden avustukset julistetaan haettavaksi alkuvuodesta ja päätökset avustettavista hankkeista tehdään kevään aikana. Kaikille avustusta hakeville ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti. Avustusta hakevien ja hakemista suunnittelevien tulee tutustua valtionavustuksen hakuohjeisiin.

Vuoden 2019 avustukset

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2019 valtionavustuksia 70 000 euroa rikoksentorjuntatyöhön ja sen arviointiin. Hakuaika päättyy 29. maaliskuuta.

Avustushakemukselle on eduksi, jos suunniteltu hanke tukee kansallisen rikoksentorjuntaohjelman Turvallisesti yhdessä toteutusta. Erityisesti haetaan hankkeita, joissa keskitytään asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä. Näitä ovat esimerkiksi asukkaille suunnatut turvallisuuskyselyt, turvallisuuskävelyt ja erilaiset mobiilisovellukset. Avustusta voi hakea myös muuhun paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen.

Hakemukset tulee toimittaa 29.3.2019 kello 16.15 mennessä oikeusministeriölle osoitteeseen PL 25, 00023 Valtioneuvosto. Hakemusten tulee olla perillä, postittaminen ei siis riitä, ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Avustuksen hakeminen