Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan 

Oikeusministeriö myöntää vuosittain yhteisöille valtionavustuksia osarahoituksena paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin ja niiden arviointeihin. Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. Paikallisen rikoksentorjuntatyön avustuksia on jaettu vuodesta 1998 lähtien. 

Tietoa rikoksia ehkäisevien hankkeiden rahoituksen teemoista ja hakemisesta OM:n sivuilla

Myönnetyt avustukset vuodesta 1998 alkaen