Tietosuoja

Lue henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön palveluissa: https://oikeusministerio.fi/tietosuoja