Kansainvälinen yhteistyö

Rikoksentorjuntaneuvostolla on pitkä traditio yhteistyöstä pohjoismaiden rikoksentorjuntaorganisaatioiden kanssa. Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN) neuvosto on toiminut aktiivisesti verkoston perustamisesta lähtien (2001). Lisäksi Suomen rikoksentorjuntaneuvostolla on yhteyksiä useisiin muihin rikoksentorjunnan kansainvälisiin ja ulkomaisiin asiantuntijaorganisaatioihin.

EUCPN kokous Helsingissä 2019

Poimintoja muiden maiden rikoksentorjuntaorganisaatioista

Sivut on toteutettu kansallisilla kielillä, useimmista löytyy englanninkielinen versio.

Alankomaiden rikoksentorjunta- ja turvallisuuskeskus - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Ison-Britannian sisäministeriön sivuilla on tietoa rikoksentorjunnasta - Home Office

Saksan rikoksentorjunnan foorumi - Deutsches Forum für Kriminalprävention

Virossa rikoksentorjuntaa koordinoi oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto - Kuriteoennetus

Australian rikoksentorjuntaneuvosto - Australian Crime Prevention Council (ACPC)

Kanadan kansallinen rikoksentorjuntakeskus - Public Safety Canada

Yhdysvalloissa yksityinen, voittoa tavoittelematon järjestö tiedottaa laajasti rikoksentorjunnan mahdollisuuksista - National Crime Prevention Council Online Resource Center (NCPC)

YK:n yhteydessä toimivat rikoksentorjuntaelimet

The European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) - YK:n yhteydessä toimiva instituutti, jonka tehtävänä on edistää rikoksentorjuntaan ja rikosoikeuteen liittyvän tiedon kulkua Euroopassa.

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODC)

United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)

International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)

United Nations Asia and Far East Institute For the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)

Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (ILANUD)

International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR)

International Scientific and Professional Advisory Council (ISPAC)