Paikallinen työ

Paikallisella rikoksentorjunnalla voidaan puuttua alueellisiin rikosilmiöihin ja asukkaiden turvallisuushuoliin. Rikoksentorjuntaneuvosto jakaa avustuksia paikalliseen rikoksentorjuntaan ja välittää tietoa työvälineistä, joita kannattaa hyödyntää paikallisessa työssä. Avustuksista, työmuodoista sekä rikoksentorjuntaohjelman toimenpiteistä on lisätietoa alasivuilla.

Paikallista toimintaa ja tietoisuutta rikosten ehkäisystä kehitetään rikoksentorjuntaohjelmassa nimettyjen toimenpiteiden pohjalta. Rikoksentorjuntaohjelmassa painotetaan, että rikosten ehkäisyyn voivat osallistua kaikki – niin eri alojen ammattilaiset kuin kansalaiset. Kuntien ja asuinalueiden asukkaiden näkökulma täydentää rikoksentorjunnan ammattilaisten osaamista. Rikoksentorjuntaohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on osallistaa asukkaita ja antaa heille vaikuttamismahdollisuuksia. Asukkailla on keskeinen rooli oman alueensa yhteisöllisyyden lisäämisessä ja usein arvokasta tietoa alueen turvallisuudesta.

 

 

Avustukset

Oikeusministeriö myöntää vuosittain avustuksia paikallisille rikoksentorjuntahankkeille. Avustukset julistetaan haettavaksi alkuvuodesta.

Miten avustusta haetaan

Rikoksen-torjuntakilpailu

Rikoksentorjuntakilpailussa on vuosittain vaihtuvia teemoja. Kansallisen kilpailun voittaja edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa.

Kilpailuhankkeita ja lisätietoa