Yhteisöllisyyden lisäämisen keinoja

Paikallisille toimijoille on tarjolla erilaisia malleja yhteisöllisyyden lisäämiseksi omalla alueellaan.

 Yhteisöllisyyden lisääminen on yksi keskeinen kansallisen rikoksentorjuntaohjelman painopiste. Paikallinen yhteisöllisyys parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta ja ehkäisee myös rikollisuutta. Tässä esitellään työvälineitä asuinalueiden ja asukasyhteisöjen yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Malleja voivat hyödyntää ammattilaiset tai vapaaehtoiset kunnissa, asukas- ja kyläyhdistyksissä ja muissa paikallisissa järjestöissä tai yhdistyksissä. Yhteisöllisyyttä voidaan lisätä ja ylläpitää esimerkiksi luomalla yhteisöille yhteistä tekemistä sekä rohkaisemalla heitä kehittämään omaa aluettaan viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi.