Julkaisuja rikoksentorjunnasta

 Rikoksentorjuntaneuvosto julkaisee oppaita ja käsikirjoja eri aiheista paikallisen turvallisuustyön tueksi. Neuvoston tekemät tai tilaamat tutkimukset ja selvitykset on julkaistu yleensä joko oikeusministeriön tai Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (aiemmin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen) julkaisusarjoissa. Jotkut hankeraportit on julkaistu vain työpapereina neuvoston verkkosivuilla.

Turvaohjeita senioreille -oppaita, turvallisuuskävelyoppaita ja Ota väkivalta huomioon turvallisuussuunnittelussa -oppaita on saatavilla ilmaiseksi myös painettuina. Painettujen oppaiden tilaukset sähköpostitse osoitteesta rikoksentorjunta(at)om.fi.