Julkaisuja rikoksentorjunnasta

 Rikoksentorjuntaneuvosto julkaisee oppaita ja käsikirjoja eri aiheista paikallisen turvallisuustyön tueksi. Neuvoston tekemät tai tilaamat tutkimukset ja selvitykset on julkaistu yleensä oikeusministeriön, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tai Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (aiemmin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen) julkaisusarjoissa. Jotkut työryhmä- tai hankeraportit on julkaistu pelkästään neuvoston verkkosivuilla.

Turvaohjeita senioreille -oppaita, turvallisuuskävelyoppaita ja Ota väkivalta huomioon turvallisuussuunnittelussa -oppaita on saatavilla ilmaiseksi myös painettuina. Painettujen oppaiden tilaukset sähköpostitse osoitteesta rikoksentorjunta.om(at)gov.fi.

Lisäksi rikoksentorjuntaneuvosto julkaisee yhdessä oikeusministeriön kanssa Haaste-lehteä, joka ilmestyy verkossa neljä kertaa vuodessa.