Suositukset ja kannanotot

Rikoksentorjuntaneuvosto antaa tarpeen mukaan suosituksia rikollisuuden vähentämiseksi ja tekee kannanottoja tärkeistä ja ajankohtaisista rikosten ehkäisyyn kytkeytyvistä aiheista.

 

Tutkimusjaoston kannanotto tutkimustietoon perustuvan rikoksentorjunnan kehittämiseksi 31.8.2018

Rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaosto esittää yhdeksää toimenpidettä, jotka koskevat mm. rikollisuuden mittaamista, rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen rahoitusperustaa, arviointitiedon koostamista ja arviointitutkimuksen osaamisperustaa.

 

Kuuntele, keskustele ja toimi – yhdessä nuorten kanssa. Kannanotto 21.3.2018

Rikoksentorjuntaneuvosto korostaa, että hiljaisuuden kulttuuri nuorten kokemien ja tekemien rikosten ympärillä pitää murtaa. Sekä nuoret itse että heidän kanssaan työtä tekevät tarvitsevat rohkaisua ja työkaluja sensitiivisistä asioista kysymiseen ja niistä puhumiseen.

 

Petosrikosten ehkäiseminen. Neuvoston työryhmän suositukset 18.12.2017

Petosrikoksia ehkäistään parhaiten viranomaisten, pankkien ja järjestöjen aktiivisella työllä sekä lisäämällä ihmisten tietoisuutta petoksista eri keinoin.

 

Turvallisesti yhdessä – hyviä malleja turvapaikanhakijoiden kohtaamiseksi. Kannanotto 17.12.2015

Rikoksentorjuntaneuvoston järjesti seminaarin, jossa esiteltiin hyviä malleja turvapaikanhakijoiden kohtaamiseksi sekä uusien ja vanhojen asukkaiden vuoropuhelun ja turvallisuudentunteen lisäämiseksi. Kannanotossaan neuvosto painottaa, että uusien ja vanhojen asukkaiden huoli turvallisuudesta on aito ja se on otettava vakavasti. Kansalaisjärjestöillä ja vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli turvallisuuden rakentamisessa.

 

Lapsia suojeltava väkivallalta. Kannanotto viattomien lasten päivänä 28.12.2013

Rikoksentorjuntaneuvosto haluaa nostaa esiin kahdeksan keskeistä kohtaa lapsiin kohdistuvan vakavan väkivallan vähentämiseksi ja turvaverkon parantamiseksi.

 

Suositukset ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi 14.2.2013

Rikoksentorjuntaneuvosto näkee, että ikääntýneiden rikosturvallisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomioita. Neuvosto pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoja ja valmiuksia kohdata rikoksen uhriksi joutunut ikääntynyt lisätään.