Rikoksentorjunta.fin saavutettavuusseloste

Sivustoa rikoksentorjunta.fi koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa rikoksentorjunta.fi. Tässä selosteessa kerromme sivuston saavutettavuuden tilasta ja mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on sekä miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Saavutettavuuden tila

Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntija syys–lokakuussa 2023. Arvioinnin mukaan sivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1). Sivustolle on tehty arvioinnissa esiin tulleita saavutettavuuskorjauksia. Otamme saavutettavuuden huomioon sisällön tuottamisessa sekä sivuston kehittämisessä. Lisäksi saavutettavuutta arvioidaan säännönmukaisesti tehtävillä auditoinneilla.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: rikoksentorjunta.om(at)gov.fi. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Sisällöt ja toiminnallisuudet, jotka eivät ole saavutettavia

Otsikot

Sivujen otsikkotasojen järjestys sivujen html-koodissa on osin virheellinen. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille (sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lukemista helpottava apuohjelma) tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1)

Tekstivastineet ja tekstiä esittävät kuvat

Yksittäisistä kuvista saattaa puuttua tekstivastine. (WCAG 1.1.1)

Kaaviot

Muutamista tilastokuvioista tekstivastineet puuttuvat vielä. Myös värien käytössä on ongelmia. (WCAG 1.1.1., 1.4.5., 1.4.11)

Kontrastit

Sivustolla on linkkejä, joita ei ole alleviivattu. Linkkien ja leipätekstin kontrastisuhde ei ole näiden tapauksessa riittävä. (WCAG 1.4.1, 3.2.4)

Kielivalinta

Tiedotteiden ja uutisten kielivalintaa ei ole merkitty ohjelmallisesti, jos kielen valitsee tekstin yhteydessä olevan kielivalikon avulla. (WCAG 3.2.3, 3.2.4)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita:

  • Tiedostoissa voi olla kuvia ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)

  • Kaikissa tiedostoissa ei ole ohjelmallista rakennetta, jolloin ruudunlukija ei voi päätellä PDF-tiedoston elementtejä tai lukujärjestystä. (WCAG 1.3.1)

  • Tiedostoissa voi olla puutteita otsikoinneissa, kielimäärityksissä ja metatiedoissa. (WCAG 2.4.2)

  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esimerkiksi tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)

  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, kuten tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1) 

  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkitetty tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Word-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on silloin tällöin jaossa väliaikaisia word-tiedostoja, joiden saavutettavuudessa on ollut puutteita (WCAG 1.3.1).

Sivustolla liikkuminen

Sivustolla on joitakin sivuja, joilla käyttäjän on vaikea hahmottaa sijaintiaan. Tällaisia sivuja ovat esimerkiksi tiedotteet ja uutiset. (WCAG 3.2.3.)

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat:

  • tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018

  • video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Sosiaalisen median sisällöt

Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan rikoksentorjuntaneuvoston sosiaalisen median kanavien sisällössä kunkin kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia, esimerkiksi alt-tekstit ja tekstitykset.

Saavutettavuuspalaute

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Voit lähettää palautetta sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus.om(at)gov.fi. Kerro viestissä, mitä sivua palaute koskee (internetosoite) ja kuvaa ongelma mahdollisimman tarkasti.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi kulua 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, kuinka ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset
[email protected] 
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Seloste on laadittu 22.9.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 16.7.2024.