Rikoksentorjuntakilpailun voitti Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien erityistukipalvelu

Julkaisuajankohta 2.10.2023 16.22
Uutinen
Viivi Kirvesoja (vas.), Katariina Iskala-Blomster, Pia Marttila, Karoliina Mäkinen ja Noora Vuorelainen Rikosuhripäivyksestä.

Vuoden 2023 rikoksentorjuntakilpailussa etsittiin työperäisen ja muun ihmiskaupan vastaisen työn hyviä käytäntöjä. Voittajaksi valittiin Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien erityistukipalvelu. Työn tavoitteena on tavoittaa ja auttaa mahdollisimman montaa ihmiskaupan ja sen lähirikosten uhria – ja näin pysäyttää hyväksikäyttötilanteet ja estää uusien henkilöiden joutuminen ihmiskaupan uhriksi.

Rikosuhripäivystyksen matalan kynnyksen järjestöpalvelu tavoittaa vuosittain satoja sellaisia ihmiskaupan ja sen lähirikosten uhreja, jotka eivät osaa tai uskalla hakeutua viranomaispalveluiden piiriin. Uhreja ohjataan erityistukipalveluun myös muista viranomais- ja järjestöpalveluista. Ihmiskaupan uhrille tarjotaan rikosprosessituen lisäksi luottamuksellista neuvontaa ja apua esimerkiksi oikeusturva- ja oleskeluoikeusasioissa. Uhria autetaan hakeutumaan muihin yhteiskunnan palveluihin ja hänen kanssaan ollaan tiiviissä yhteydessä tarvittaessa koko asiakkuuden ajan.

Rikosuhripäivystyksen erityistukipalvelu perustettiin vuonna 2015. Vuoden 2022 seuranta osoittaa, että asiakkaita (1253) tavoitettiin jopa kaksi kertaa odotettua enemmän ja asiakkailta kerätty palaute oli erittäin positiivista. Lisäksi asiakkaat olivat uskaltaneet hakeutua viranomaisten tarjoaman avun piiriin ja tehdä tutkintapyyntöjä poliisille.

Raati arvosti laajaa yhteistyötä ja innovatiivisia avauksia

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voittajan valitsi oikeusministeriön kokoama riippumaton raati. Raadin arvion mukaan Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien erityistukipalvelu vastasi hyvin kilpailun teemaan. Yksilökohtaisen tuen tarjoamisen lisäksi palvelulla on ollut yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Perustyö uhrin tukeminen ei ole sinällään uusi työmuoto, mutta sen puitteissa oli kehitetty uusia innovatiivisia toimintatapoja, muun muassa jalkautuva työ kentällä, sekä hyödynnetty aktiivisesti laajoja yhteistyöverkostoja.

Kilpailuun osallistui tänä vuonna viisi hanketta. Kaikissa hakemuksissa viranomaisten välisellä yhteistyöllä oli keskeinen asema. Raadin näkemyksen mukaan rikoksentorjuntahankkeiden vaikuttavuusarvioita tulisi lisätä.

Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Palkinnot luovutetaan 13.–14. joulukuuta Valenciassa Espanjassa pidettävässä hyvien käytäntöjen konferenssissa.

Lisätietoja:
Kilpailu: erityisasiantuntija Saija Sambou, oikeusministeriö, p. 0295 150 352, [email protected]
Rikosuhripäivystys: koordinoiva erityisasiantuntija Pia Marttila, p. 040 630 9669, [email protected]

Liite: raadin päätös

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston hyvien käytäntöjen konferenssi