Projekt i Sverige vann europeiska tävlingen för brottsförebyggande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2019 19.25
Nyhet
ECPA 2019 i Helsingfors

Det europeiska priset för brottsförebyggande (ECPA) 2019 tilldelades Sofielundsarbetet i Sverige, som med hjälp av omfattande samarbete och mångsidiga metoder lyckades minska narkotikabrottsligheten och öka tryggheten i bostadsområdet.

I Sofielund i Malmö har fastighetsägare, hyreshusbolag, företag, polisen, staden och universitetet med samlade krafter lyckats bryta den negativa cirkeln i området. Genom samarbete och många olika åtgärder minskade brottsligheten, ungas narkotikabruk och gängrekryteringen av unga. ECPA-juryn uppskattade särskilt det stora engagemang som de centrala aktörerna visade när det gällde att lösa det gemensamma problemet och stärka grannskapet. Vinnarprojektet fick 10 000 euro.

Dessutom belönades Tysklands och Danmarks projekt. I Tyskland har man utvecklat ett nytt utbildnings- och vårdprogram (Bengalo) som är avsett för unga förbrytare som har problem med våld och missbruk. Interventionen belönades för att den grundar sig på forskningsrön och för att den har utvärderats grundligt. Det belönade projektet i Danmark är en anonym digital rådgivningstjänst (Netstof.dk) för ungdomar i åldern 14 –25 år som prövar narkotika eller som är narkotikamissbrukare. Juryn belönade projektet för att det utnyttjar webbens möjligheter att nå unga.

Finland företräddes i tävlingen av ungdomsverksamheten Nuorten toiminta vid Kriminaalihuollon tukisäätiö, som är en stödstiftelse inom kriminalvården. ECPA-priset delades ut i samband med konferensen om god praxis inom EU:s nätverk för brottsförebyggande som hölls i Helsingfors. Temat var hur man kan minska och förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet och andra skador som har samband med ungas narkotikabruk.

Tävlingsprojekten presenteras på webbplatsen för EU:s nätverk för brottsförebyggande eucpn.org.

Den videoinspelning av konferensen kan ses till 12.1.2020.

Rådet för brottsförebyggande