Finland tog guld i den europeiska brottsförebyggande tävlingen

Utgivningsdatum 7.12.2018 8.59
Pressmeddelande
Jukka Kastikainen (vänster) från polisinrättningen i Tavastland och Hanna Vuorinen från Centret för grannmedling tog emot ECPA-priset i Wien 6.12.2018.

Den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) 2018 har vunnits av Forssamodellen för lösning av konflikter mellan olika befolkningsgrupper med hjälp av gemenskapsmedling. Medlingen har genomförts av polisinrättningen i Tavastland och medlarna vid centret för grannmedling (Naapuruussovittelun keskus). Temat för tävlingen var polisens omfattande samarbete på lokalnivå.

Gemenskapsmedling var Forssa stads svar på de våldsamma sammandrabbningarna mellan lokala ungdomar och boende på flyktingförläggningarna hösten 2016. Medlingen gav resultat: våldet upphörde och situationen lugnade ner sig. Den internationella ECPA-juryn uppskattade att medlingen inledde en inlärningsprocess i gemenskapen som hjälpte att förstå den andras synvinkel och skapa interaktivitet. Det finns en tydlig koppling mellan modellen och brottsbekämpningen. Modellen bidrog till att minska antalet brott och rädslan för brott. Enligt juryn är projektets breda samarbete också en positiv sak. 

Tävlingsresultaten offentliggjordes i samband med konferensen om bästa praxis på det brottsförebyggande området i Wien den 6 december. Tävlingens vinnare fick ett pris på 10 000 euro. På andra plats kom Litauens projekt som engagerade invånarna i säkerhetsarbetet och förbättrade deras tilltro till polisen. Projektets särskilda delområden handlade om att minska familje- och gatuvåld. Ungern som tog tredje plats i tävlingen ville med sitt projekt öka växelverkan mellan polisen och invånarna samt polisens närvaro i gemenskapen.

Finland har vunnit den europeiska brottsförebyggande tävlingen en gång tidigare, det vill säga år 2009 med programmet KiVa Skola.

 

Närmare information:

Minna Piispa, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, tfn 02951 50223, [email protected]

Läs mera om Forssamodellen i pressmeddelandet om den nationella tävlingen om brottsförebyggande 25.9

Mer information om det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet

Rådet för brottsförebyggande