Familjelägerverksamhet för fångar är vinnare i tävlingen om det bästa brottsförebyggande projektet

Utgivningsdatum 5.10.2020 14.16
Pressmeddelande
Alanen ja Sunikka berättar om familjelägren
Noora Alanen och Sanna Sunilkka från Kriminaalihuollon tukisäätiö

Vinnare i den nationella tävlingen om det bästa brottsförebyggande projektet 2020 är familjelägerverksamheten inom projektet Ehjä perhe i regi av Kriminaalihuollon tukisäätiö, en stödstiftelse inom kriminalvården. Familjelägren stöder fångarna i att avhålla sig från brottslighet och strävar efter att förebygga generationsöverskridande brottslighet.

I år var temat för den nationella tävlingen brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer med särskild fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet. Temat för tävlingen kom från Tyskland, ordförandelandet för EU:s nätverk för brottsförebyggande. Det vinnande projektet representerar Finland i EU:s brottsförebyggande tävling i december.

Tävlingsjuryn som var tillsatt av rådet för brottsförebyggande valde projektet Ehjä perhe arrangerad av Kriminaalihuollon tukisäätiö till vinnare. Ett syfte med familjelägren är att stödja familjerna i att lösgöra sig från organiserad brottslighet, gäng och berusningsmedel samt att ge verktyg för att bryta brottslighet som går i arv från en generation till en annan och minska återfall i brott. Med tanke på tävlingens tema är det viktigt att stärka växelverkan mellan en familjemedlem som sitter i fängelse och den övriga familjen samt att träna färdigheter i föräldraskap och rollen som förälder. I projektet har man också använt systematiska metoder för att hjälpa deltagarna att frigöra sig från brott.

Familjelägren är ett stöd för att göra slut på den brottsliga karriären

Kriminaalihuollon tukisäätiö ordnar 4–5 familjeläger per år på olika håll i Finland. Deltagarna väljs ut i fängelserna på basis av specifika kriterier.

– I lägerförhållanden och vid sidan av lägeraktiviteterna kan vi skapa helt annorlunda växelverkan än vid kundmöten, och människorna vågar tala ut om sina angelägenheter och känslor. Under lägren ordnas också handledda temagrupper för vuxna och barn. Det viktiga är att tala och lyssna med respekt, berättar den ansvariga handledaren Noora Alanen från Kriminaalihuollon tukisäätiö.

– De familjer som deltar i lägren är mycket olika: en del lever ett nästan normalt liv medan andra behöver stöd med sina grundläggande kunskaper om föräldraskap. Det är särskilt viktigt att stärka familjebanden under lägren, men tillsammans funderar vi också på olika sätt för att frigöra sig från brottslighet och vilket stöd som behövs för detta. Familjen i sig är en av de viktigaste drivkrafterna till förändring.

Mer information om tävlingen: Saija Sambou, specialplanerare, tfn 0295 150 352, [email protected]

Mer information om familjelägerverksamheten: Tarja Sassi, chef för familjearbetet, tfn 050 4124 016 och Noora Alanen, ansvarig handledare, tfn 050 4478 051