Jussi-arbetet vann den nationella brottsförebyggande tävlingen 2013

Utgivningsdatum 2.10.2013 16.40
Pressmeddelande

Jussi-arbetet som bedrivs av Förbundet för mödra- och skyddshem vann den första nationella brottsförebyggande tävlingen. Temat för tävlingen var förebyggande av våld i nära relationer, och vinnaren representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA).

Den nationella tävlingen anordnades av rådet för brottsförebyggande. Sammanlagt nio projekt deltog i tävlingen som var mycket jämn. Bland de tre bästa projekten placerade sig också samarbetsmodellen Perheväkivalta rikosprosessissa (Familjevåld i straffprocessen) från Esbo samt Setlementtiyhdistys Naapuri rf:s Perheväkivaltaklinikka (Familjevåldsklinik) från Tammerfors.

Jussi-arbetet syftar till att stödja män så att de kan lösa sina problem utan våld och leva ett tryggt liv tillsammans med sina anhöriga. Syftet är också att utveckla det familjecentrerade arbetet i skyddshemmen. Projektet inleddes år 1994 och verksamheten har spridit sig till tio städer. Enligt rådet för brottsförebyggande vittnar detta om att projektet kan genomföras i olika sammanhang. De kunder som förbundit sig vid Jussi-arbetet har vanligen upplevt det som nyttigt. De har upplevt att de bl.a. har tagit små steg mot våldsfrihet, att självkontrollen har ökat, att kriserna inom familjen har lugnat sig och att de fått nytta av hjälpsystemet. De personer som svarade på en enkätundersökning om projektet upplever också att våldet har minskat betydligt.

I den samarbetsmodell som används i Esbo hänvisar brottsutredarna den som misstänks för ett våldsbrott i nära relationer eller inom familjen till ett program för att bryta våldsbeteendet. Kontaktuppgifterna till den misstänkte skickas med dennes samtycke till Lyömätön Linja (Oslagbara linjen) som senare kontaktar honom eller henne. Hjälp erbjuds också till offret. Försöket med samarbetsmodellen inleddes år 2001, och modellen är numera en del av det normala arbetet. Syftet är att utnyttja erfarenheterna av modellen i hela landet. Rådet för brottsförebyggande anser att projektet har en tydlig verksamhetsmodell vars styrka är att parterna i de familjevåldsfall som kommit till polisens kännedom på ett systematiskt sätt hänvisas till relevanta tjänster.

Familjevåldskliniken i Tammerfors är en tjänst med låg tröskel för personer som upplevt våld i nära relationer eller som är rädda för våld. Kliniken bygger på ett brett samarbetsnätverk. Tjänsten reagerar snabbt, har ett stort antal kunder och tycks ofta nå familjer i kris redan innan krissituationen leder till en allvarlig våldsspiral. De personer som svarade på en enkät om tjänsten upplever att våldet har minskat betydligt. Rådet för brottsförebyggande anser att det som är särskilt bra med projektet är dess låga tröskel.

Ordföranden för rådet för brottsförebyggande, verksamhetsledare Marita Ruohonen från Föreningen för Mental Hälsa i Finland var glatt överraskad av att så många lovande projekt deltog i tävlingen. Trots att det bara fanns ett tema var olika, både stora och små projekt med i tävlingen. Projekten varierade från informationsinslag till skolelever om våld i tonårsrelationer till projekt som i tjugo års tid hade erbjudit våldsbenägna män hjälp för att bryta våldsbeteendet. Också många intressanta utvecklingsprojekt var med i tävlingen. I framtiden får man förhoppningsvis höra mera om de våldsförebyggande effekter som dessa projekt har. De projekt som placerade sig högt i tävlingen strävar i synnerhet efter att förebygga återfall i familjevåld. Ett viktigt projekt med tanke på detta är också projektet Marak som pågår i Uleåborg och på många andra orter. I Marak-verksamheten strävar en multiprofessionell arbetsgrupp efter att öka säkerheten för vuxna som blivit offer för våld i nära relationer. Marak har som mål att identifiera risken för återfall i våld och utarbeta en säkerhetsplan för offret och offrets barn. Man följer också upp hur planen förverkligas.

– Under min karriär har inställningen till familjevåld och våld i nära relationer förändrats mycket. Nuförtiden uppfattas familjevåld som ett stort psykiskt, ekonomiskt och samhälleligt problem, konstaterar Ruohonen.

I den nationella tävlingen utses vinnaren enligt samma kriterier som i den europeiska brottsförebyggande tävlingen: Projektet ska (1) koncentrera sig på förebyggandet av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) ge resultat enligt utvärderingen, gärna (3) innehålla nya metoder och (4) bygga på samverkan mellan olika aktörer, samt (5) kunna genomföras i andra medlemsländer.

Vinnaren av den nationella tävlingen offentliggjordes vid seminariet om brottsförebyggande i Uleåborg. Vinnaren av den europeiska brottsförebyggande tävlingen offentliggörs i Litauen den 11 december.


Ytterligare upplysningar om tävlingen: brottspreventionsråd Jukka-Pekka Takala, tfn 02951 50564, 050 574 3252, e-post:fö[email protected]

Ytterligare upplysningar om Jussi-arbetet: Koordinator för Jussi-arbetet, utvecklare av arbete med män Santtu Salonen, tfn 050 911 2515, [email protected], www.jussityo.fi