Hyppää sisältöön

Jussi-työ voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2013

2.10.2013 16.40 | Julkaistu suomeksi 17.11.2017 klo 16.45
Tiedote

Ensimmäisen kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voitti Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ. Kilpailun teemana oli lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen. Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA).

Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämään kilpailuun osallistui yhdeksän hanketta ja se oli hyvin tasaväkinen. Kolmeen kärkeen sijoittuivat lisäksi Espoon Perheväkivalta rikosprosessissa -yhteistyömalli ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n Perheväkivaltaklinikka Tampereelta.

Voittajahankkeen Jussi-työn tavoitteena on tukea miehiä löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisukeinoja sekä auttaa miehiä elämään turvallisesti itsensä ja läheistensä kanssa. Lisäksi kehitetään turvakodeissa tehtävää perhekeskeistä työtä. Vuodesta 1994 alkaen toiminut hanke on levinnyt kymmeneen kaupunkiin, mikä osoittaa rikoksentorjuntaneuvoston mukaan sen toistettavuutta. Työhön sitoutuneet asiakkaat ovat yleensä kokeneet sen kannaltaan hyödylliseksi. Heillä on kokemuksia pienistä askelista kohti väkivallattomuutta, itsehillinnän parantumisesta, perhekriisien rauhoittumisesta ja auttamisjärjestelmän piiriin pääsemisestä. Väkivalta on vähentynyt merkittävästi tutkimukseen vastanneilla.

Espoon yhteistyömallissa rikostutkijat ohjaavat lähisuhde- ja perheväkivallasta epäillyn henkilön kuulusteluista väkivallan katkaisuohjelmaan. Epäillyn yhteystiedot toimitetaan hänen luvallaan Lyömättömään Linjaan, joka ottaa häneen yhteyttä. Myös uhrille tarjotaan apua. Vuonna 2001 kokeiluna käynnistetty yhteistyömalli on nyt osa perustyötä, ja sen kokemuksia pyritään hyödyntämään koko maassa. Rikoksentorjuntaneuvosto katsoo, että hanke on toimintamalliltaan selkeä ja sen erityisenä ansiona on systemaattisuus, jolla poliisin tietoon tulleiden perheväkivaltarikosten osapuolia pyritään ohjaamaan palveluiden piiriin.

Tampereella toimiva Perheväkivaltaklinikka on matalan kynnyksen palvelu, joka pyrkii auttamaan henkilöitä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa lähisuhteessaan tai ovat siitä huolissaan. Perheväkivaltaklinikka nojautuu laajaan yhteistyöverkostoon. Palvelun vasteajat ovat lyhyitä, sillä on paljon käyttäjiä ja se tuntuu tavoittavan laajasti kriisivaiheessa olevia perheitä, usein jo ennen vakavaa väkivallan kierrettä. Kyselyyn vastanneiden osallistujien keskuudessa väkivalta on vähentynyt merkittävästi. Rikoksentorjuntaneuvosto pitää hankkeen erityisenä ansiona hakeutumiskynnyksen mataluutta.

Rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtajan, Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohosen mielestä kilpailuun tuli ilahduttavan paljon ehdokkaita, joissa kaikissa oli lupaavia piirteitä. Yhteisestä yleisteemasta huolimatta mukana oli hyvin erilaisia ja erikokoisia hankkeita: koululaisille suunnatusta seurusteluväkivaltatietoiskusta parikymmentä vuotta toimineisiin hankkeisiin, jotka tarjoavat perheväkivaltaan syyllistyneille miehille apua väkivallan katkaisuun. Mukana oli myös useita hyvin kiinnostavia kehittämishankkeita, joiden väkivaltaa ehkäisevistä vaikutuksista toivottavasti kuullaan lisää tulevaisuudessa. Kilpailussa kärkiryhmän hankkeet pyrkivät ehkäisemään erityisesti toistuvaa perheväkivaltaa, ja tässä suhteessa tärkeä hanke on myös Oulussa ja monilla muilla paikkakunnilla toimiva Marak. Marak-toiminnassa moniammatillinen työryhmä pyrkii parantamaan aikuisten lähisuhdeväkivallan uhrien turvallisuutta. Marak pyrkii tunnistamaan uusiutuvan väkivallan riskin ja laatimaan uhrille ja hänen huollossaan oleville lapsille turvallisuussuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

– Urani aikana perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan suhtautumisessa on tapahtunut suuri muutos. Nykyään jo ymmärretään, että perheväkivalta on henkisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti iso ongelma, Ruohonen toteaa.

Suomen kansallisessa rikoksentorjuntakilpailussa noudatetaan samoja kriteerejä kuin Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa: Hankkeen tulee (1) keskittyä arkirikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan nimetyn teeman puitteissa. Lisäksi hankkeen tulee (2) olla arvioinnin perusteella tuloksellinen, mielellään (3) esittää uudenlaisia menetelmiä ja (4) perustua yhteistyöhön sekä (5) olla toistettavissa muissa jäsenmaissa.

Kilpailun voittaja julkistettiin rikoksentorjuntaneuvoston ja Oulun kaupungin järjestämän "Turvallisuustalkoot huomenna" -seminaarin yhteydessä. Euroopan rikoksentorjuntakilpailun voittaja julkistetaan 11. joulukuuta Liettuassa.


Lisätietoja kilpailusta: rikoksentorjuntaneuvos Jukka-Pekka Takala, puh. 02951 50564, 050 574 3252, sähköposti: [email protected].

Lisätietoja Jussi-työstä: Jussi-työn koordinaattori ja miestyön kehittäjä Santtu Salonen, puh. 050 911 2515, [email protected], www.jussityo.fi