Justitieministeriet har beviljat statsunderstöd till lokala brottsförebyggande projekt

Utgivningsdatum 18.5.2021 16.55
Nyhet

Justitieministeriet har beviljat sammanlagt 70 000 euro i understöd till fyra lokala brottsförebyggande projekt. Ministeriet fick inom utsatt tid fem ansökningar om understöd. Specialtemat var förebyggande av nätbrott som riktar sig mot utsatta grupper.

Understöd beviljades till följande aktörer och projekt:

  • Silta-Valmennusyhdistys ry 16 000 euro. I projektet utvecklas en verksamhetsmodell där erfarenhetsexperter som utbildats i KEIJO-projektet kan delta för att förebygga brottslighet.
  • Finlands Settlementförbund rf 18 500 euro. I projektet vill man bland annat ge de unga en röst i frågor som gäller dem, till exempel för att utveckla medlingstjänsterna, och öka de ungas medvetenhet om möjligheterna att påverka.
  • Åbo stad 19 000 euro. Understödet används för två projekt som omfattas av Åbo stads säkerhetsplan. Det ena går ut på att ingripa i försäljningen av berusningsmedel bland unga och det andra på att förebygga bedrägeribrott mot äldre.
  • Vuolle Setlementti ry 16 500 euro. Projektet fokuserar på att kartlägga fenomenet sugardejting samt på att öka de ungas och branschexperternas kunskaper om fenomenet och dess negativa effekter i Norra Österbotten.

Ytterligare upplysningar: Markus Alanko, specialsakkunnig, tfn 0295 150 400, [email protected]

Understöd för lokala brottsförebyggande projekt (på justitieministeriets webbsidor)