Oikeusministeriö myönsi valtionavustuksia paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin

Julkaisuajankohta 18.5.2021 16.55
Uutinen

Oikeusministeriö on myöntänyt avustusta neljälle paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi. Erityisenä teemana oli haavoittuviin ryhmiin kohdistuvien verkkorikosten ehkäisy.

Avustusta myönnettiin seuraaville toimijoille/hankkeille

  • Silta-Valmennusyhdistys ry:lle 16 000 euroa. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa KEIJO-hankkeessa koulutettuja kokemusasiantuntijoita hyödynnetään rikollisuuden ehkäisemisessä.
  • Suomen Setlementtiliitolle 18 500 euroa. Hankkeessa pyritään muun muassa lisäämään nuorten ääntä heitä koskevissa asioissa, kuten sovittelupalveluiden kehittämisessä, ja edistämään nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista.
  • Turun kaupungille 19 000 euroa. Avustus käytetään kahteen Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman alaiseen hankkeeseen, joissa puututaan nuorten päihteiden myyntiin ja ikääntyneisiin kohdistuviin petosrikoksiin.
  • Vuolle Setlementti ry:lle 16 500 euroa. Hanke keskittyy sokerideittailu-ilmiön kartoittamiseen sekä nuorten ja ammattilaisten tiedon lisäämiseen ilmiöstä ja sen haitoista Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Markus Alanko, puh. 0295 150 400, [email protected]

Paikallisen rikoksentorjunnan avustushausta tietoa oikeusministeriön sivuilla