Det bästa projektet för att förebygga våld i nära relationer söks

Utgivningsdatum 23.4.2013 17.06
Pressmeddelande

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren av tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling (European Crime Prevention Awards, ECPA). Temat för årets tävling är förebyggande av våld i nära relationer. För första gången utses den finländska ECPA-kandidaten genom en nationell kvaltävling.

Temat för den europeiska och samtidigt även för den finländska brottsförebyggande tävlingen är Förebygga våld i nära relationer. Temat omfattar psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt och känslomässigt våld i nära relationer eller hot om våld, oavsett kön eller sexuell läggning. Enligt tävlingskriterierna kan projekt som deltar i tävlingen vara inriktade på bland annat juridiska och tekniska metoder för brottsofferskydd, sociala stödverksamheter för brottsoffer, interventioner för våldsutövande gärningspersoner i samband med påföljd, riskbedömning, medling eller rutiner för larmsituationer och övriga omedelbara åtgärder.

I den europeiska brottsförebyggande tävlingen bedöms kandidaterna enligt fem kriterier. Projektet ska (1) koncentrera sig på förebyggandet av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) enligt utvärderingen ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål, gärna (3) innehålla nya metoder och (4) bygga på samverkan mellan olika aktörer, samt (5) vara möjligt att upprepas i andra medlemsländer. Finlands kandidat utses enligt samma kriterier.

Vinnaren av den finländska tävlingen utses av rådet för brottsförebyggande. Representanten för projektet belönas med en fullt betald resa till den europeiska brottsförebyggande konferensen i Litauen i december där vinnaren av den europeiska tävlingen offentliggörs. Vinnaren utses av en jury för det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren av den europeiska brottsförebyggande tävlingen får ett pris på 10 000 euro. Dessutom prisbelönas två andra projekt med 5 000 euro.

I den nationella tävlingen kan man delta genom att fylla i anmälningsblanketten före den 5 augusti 2013. Sekretariatet för rådet för brottsförebyggande önskar dock få preliminära förslag och kontakter så snart som möjligt. Vinnaren offentliggörs vid ett seminarium om brottsförebyggande som ordnas i Uleåborg den 2 oktober 2013.


Ytterligare upplysningar: specialplanerare Mika Junninen, tfn 02951 50406, 050 4434 686, e-post: mika.junninen(at)om.fi.