Hoppa till innehåll

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd för brottsförebyggande

Justitieministeriet
5.2.2018 10.12
Nyhet

Justitieministeriet beviljar 70 000 euro statsunderstöd för brottsförebyggande arbete och bedömning av det 2018. Ansökningar ska lämnas in senast den 29 mars.

Det är meriterande om projektet stöder genomförandet av det nationella programmet för brottsförebyggande Trygga tillsammans. Vi söker projekt som fokuserar på att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet och på att förbättra invånarnas deltagande och påverkansmöjligheter för att förebygga brott. Vi finansierar i synnerhet projekt som grundar sig på deltagande budgetering. Vid deltagande budgetering kan medlemmar i ett visst samfund direkt påverka hur en del av samfundets budget används.

Det är önskvärt att även projektbedömning ingår i projekten med deltagande budgetering.

Ansökningar ska lämnas in senast den 29 mars 2018 kl. 16.15 till justitieministeriet på adressen PB 25, 00023 STATSRÅDET. Ansökningarna ska vara hos justitieministeriet före ovannämnda tidsfrist. Det räcker inte att ansökan postas inom utsatt tid.

Läs mer på webbplatsen för rådet för brottsförebyggande

Ytterligare information: Markus Alanko, specialplanerare, tfn 02951 50400, [email protected]