Statsbidrag till brottsförebyggande arbete kan sökas

Utgivningsdatum 4.2.2016 19.54
Nyhet

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd till sammanslutningar som delfinansiering till brottsförebyggande projekt och till utvärdering av de resultat som nåtts genom de genomförda projekten. År 2016 statsunderstödet sammanlagt är 70 000 €. Teman är invandringssituationen.

Årets 2016 bidrag beviljas till forsknings- och utvecklingsprojekt, som handlar om hur det lokala brottsförebyggandet och medborgarverksamheten kan bemöta utmaningar som uppstått med invandringssituationen. Projektet kan syfta till att öka tryggheten på samhällsnivån genom att förminska rädslan för brott, brottsligheten, brottsrisker och störande beteende. Projektet innefattar gärna också en utvärdering av dess verkningar. Bidrag kan också beviljas för utvärdering av pågående eller genomförda projekt.

Ansökningar ska skickas senast den 24 mars 2016 före kl. 16.15.

Hur kan man söka bidrag