Oikeusministeriön valtionavustukset rikoksentorjuntaan haettavana

Julkaisuajankohta 4.2.2016 19.54 | Julkaistu suomeksi 13.11.2017 klo 19.58
Uutinen

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2016 valtionavustuksia 70 000 euroa rikoksentorjuntatyöhön ja sen arviointiin. Vuoden 2016 teema on maahanmuuttotilanteen synnyttämät haasteet.

Avustusta myönnetään tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joissa käsitellään paikallisen rikoksentorjunnan ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksia puuttua maahanmuuttotilanteen synnyttämiin haasteisiin. Hanke voi pyrkiä yhteisötasolla turvallisuudentunteen parantamiseen rikoksen pelkoa, rikoksia, rikosriskejä ja häiriökäyttäytymistä vähentämällä. Hankkeiden toivotaan sisältävän myös tuloksellisuuden arvioinnin. Avustusta voidaan myöntää myös jo käynnissä olevan tai toteutuneen hankkeen arviointiin.

Hakemukset tulee toimittaa 24.3.2016 kello 16.15 mennessä oikeusministeriölle osoitteeseen PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO. Hakemusten tulee olla perillä oikeusministeriössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ei riitä, että hakemus postitetaan määräaikaan mennessä. Hakemukset voi toimittaa oikeusministeriöön myös henkilökohtaisesti (Kriminaalipoliittinen osasto, Mannerheimintie 4. 4.krs).

Neuvoston sihteeristö avustaa pyydettäessä ja mahdollisuuksien mukaan hankesuunnitelmien kehittelyssä.

Lisätiedot: erikoissuunnittelija Markus Alanko 02951 50400, markus.alanko(at)om.fi

Lisätietoa avusten hakemisesta