Rikoksentorjuntakilpailun voitti aluelähtöinen ympäristötyö

Julkaisuajankohta 21.9.2022 15.55
Uutinen
Annuska Dal Maso A-klinikkasäätiöstä, Inari Viskari THL:stä ja Heikki Mäkiprosi Helsingin poliisilaitokselta

Vuoden 2022 rikoksentorjuntakilpailussa etsittiin hyviä käytäntöjä erityisen haavoittuvien uhrien kanssa työskentelyyn. Kilpailun voitti Helsingissä kehitetty asuinaluelähtöisen ympäristötyön malli. Laaja-alaisessa yhteistyössä parannetaan erityisen haavoittuvan ryhmän, päihteitä käyttävien nuorten ja naisten, turvallisuutta ja palveluihin ohjausta sekä samalla kaikkien turvallisuuden tunnetta alueella.

Helsingissä naapurustotyöstä kehitetyllä uudella monialaisella ja koordinoidulla työtavalla puretaan päihteidenkäyttäjiin kohdistuvia ennakkoluuloja sekä tuetaan päihteitä käyttäviä ihmisiä hakeutumaan palveluiden piiriin. Etenkin aktiivisesti päihteitä käyttävät nuoret ja naiset altistuvat kadulla vailla suojaa jatkuvasti riskille tulla hyväksikäytetyksi ja kaltoinkohdelluksi. Ympäristötyön malli on kehitetty yhteistyössä päihde- ja muiden asiantuntijoiden, poliisin ja asukkaiden kanssa tämän vuoden aikana. Mallia pilotoidaan parhaillaan Sörnäisten Kurvin alueella.

Hankkeen tavoite oli luoda yleinen ympäristötyön malli, joka toimipaikasta, alueesta ja toimijoista riippumatta antaa työhön rakenteen ja hyviä käytänteitä. Erityisen haavoittuvien uhrien näkökulmasta keskeiseksi nousi työ, joka purkaa päihteitä käyttäviin kohdistuvaa stigmaa, vähentää levottomuuksia ja lisää kaikkien turvallisuuden tunnetta. Ympäristötyön mallissa panostetaan viestintään, helppoon tavoitettavuuteen ja jalkautuvan työn koordinointiin. Ympäristötyön vahvuus on alueen ihmisiä osallistava rakenne.

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voittajan valitsi oikeusministeriön kokoama riippumaton raati. Raati arvosti erityisesti asuinaluelähtöisen ympäristötyön koordinoitua monialaista yhteistyötä ja mahdollisuuksia toimintamallin levittämiseen. Myös toisessa kilpailuhankkeessa, vakavien rikosten jälkikäsittelyssä (SAUMA-hanke) raati näki ansioita esimerkiksi laajassa yhteistyössä ja vakavasta rikoksesta uhrille aiheutuneiden traumojen ja kostoajatusten purkamisessa. Kummassakin hankkeessa vaikutusten arviointi oli vähäistä. Raati haluaakin painottaa, että ainakin isojen rikoksenehkäisyhankkeiden vaikuttavuuden arviointiin pitäisi varata määräraha.

Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Palkinnot luovutetaan 8.–9. joulukuuta Tšekissä pidettävässä hyvien käytäntöjen konferenssissa.

Lisätietoja: 
Kilpailu: erityisasiantuntija Saija Sambou, oikeusministeriö, p. 0295 150 352, [email protected]
Kurvin työryhmä: vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi, Helsingin poliisilaitos, p. 0295 471 090, [email protected]
Päihteidenkäyttäjien näkökulma: kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso, A-klinikkasäätiö, p. 050 356 6207, [email protected]
Ympäristötyön menetelmien kansallinen levittäminen: asiantuntija Inari Viskari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 0295 247 909, [email protected]

Liite: raadin päätös