Nordiska grannhjälpsprojektet i full gång

Utgivningsdatum 9.4.2014 16.02
Nyhet

Det nordiska grannhjälpsprojektet söker nya och olika sätt för invånare att påverka tryggheten och trivseln. Målet är att kartlägga hur invånare kan påverka sin egen vardag och närmiljö i de nordiska länderna. Inom ramen för projektet samlas in information och goda exempel av medborgar- och frivilligverksamhet. Denna verksamhets brottsförebyggande effekt kommer även att begrundas. Projektet kommer dessutom att öka kunskap om olika tillvägagångssätt, möjligheter, hinder (t.ex. lagstiftning) och lösningar i de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådet har beviljat finansiering för projektet och det administreras och organiseras av rådet för brottsförebyggande i Finland. I mars ordnades ett arbetsseminarium i Helsingfors. I seminariet deltog 30 personer från de nordiska länderna och Estland. Fokus låg på konkreta exempel från de deltagande länderna av grannhjälp samt medborgar- och frivilligverksamhet, vilka strävar till att öka tryggheten och trivseln i det egna bostadsområdet.