Pohjoismainen naapuriapuhanke hyvässä vauhdissa

Julkaisuajankohta 9.4.2014 16.02 | Julkaistu suomeksi 17.11.2017 klo 16.06
Uutinen

Pohjoismainen naapuriapuhanke kartoittaa tapoja, miten asukkaat voivat vaikuttaa omaan arkensa ja lähialueensa turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Hankkeessa kerätään tietoa ja hyviä esimerkkejä turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävästä kansalais- ja vapaaehtoistoiminnasta. Lisäksi arvioidaan tällaisen toiminnan rikoksentorjuntaa edistävää vaikutusta. Hankkeen tarkoitus on lisätä tietoa naapuriavun erilaisista toimintatavoista, mahdollisuuksista, esteistä (esim. lainsäädäntö) ja ratkaisuista Pohjoismaissa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ja sitä hallinnoi Suomen rikoksentorjuntaneuvosto. Hanke käynnistettiin tammikuussa 2014 ja päättyy kesällä 2014. Maaliskuussa järjestettiin Helsingissä työseminaari, johon osallistui 30 henkeä Pohjoismaista ja Virosta. Seminaarissa keskityttiin käytännön esimerkkeihin naapuriavusta sekä asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävästä kansalais- ja vapaaehtoistoiminnasta.