Tävling i brottsförebyggande 2018

Utgivningsdatum 29.5.2018 10.38
Nyhet

Rådet för brottsförebyggande ordnar en nationell tävling i brottsförebyggande arbete. Vinnaren får representera Finland i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande 2018. Årets tema är polisens omfattande samarbete på lokalnivå.

Tävlingsprojektet kan gälla verksamhet för att minska en viss typ av brottslighet eller att öka känslan av trygghet. Polisens samarbetsparter i verksamheten kan vara kommunen, organisationer, boendeföreningar, invånare eller näringslivet. Målet med det nationella programmet för brottsförebyggande Trygga tillsammans är att öka invånarnas möjligheter att delta i brottsförebyggande. Detta mål kan uppnås genom att förbättra invånarnas och medborgarnas möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet som gäller såväl förebyggandet av brott inom olika bostadsområden som andra säkerhetsfrågor. Dialog och samarbete mellan myndigheterna, organisationer och medborgarna behövs både för att ingripa i brottsfenomen och för att öka medborgarnas trygghetskänsla.

Både i den nationella och i den europeiska tävlingen bedöms kandidaterna enligt bl.a. följande kriterier: (1) Projektet ska koncentrera sig på förebyggande av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) bevisligen ha uppnått de uppsatta målen, (3) bygga på samarbete mellan olika aktörer, (4) kunna genomföras också i andra medlemsstater samt gärna (5) vara kreativt.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen ordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen delas ut i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Österrike den 5.­­­–6. december 2018. Vinnaren av den nationella tävlingen i Finland belönas med betalt deltagande i konferensen i Österrike.

Förslagen till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 24 augusti.

Ytterligare information: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, tfn 02951 50223, e-post [email protected]

Anmälningsblankett och mer information om tävlingen