Nationella brottsförebyggande tävlingen startar - temat är cyberbrottslighet

Utgivningsdatum 11.5.2015 18.53
Pressmeddelande

Justitieministeriet anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggandetävling. Temat för 2015 är förebyggande av cyberbrottslighet, dvs. brottslighet som riktar sig mot eller som begås med hjälp av datanät. Den teknologiska utvecklingen har skapat förutsättningar för nya former av brottslighet som snabbt börjat påverka finländarnas vardagliga säkerhetssituation. Till vissa delar handlar det om ny slags brottslighet, men på många sätt också traditionell brottslighet, såsom bedrägerier och ärekränkning, där datanäten har öppnat nya möjligheter att begå brott.

Med förebyggande av cyberbrottslighet avses till exempel åtgärder som syftar till att hindra eller minska:

  • dataintrång, överbelastningsattacker och hackning,
  • nätfiske, bedrägerier och kreditstölder på internet samt
  • sexuellt utnyttjande av barn, mobbning och våldsam radikalisering via internet och sociala medier.

Ett projekt som deltar i tävlingen kan hänföra sig till något av de ovannämnda temana eller till förebyggande av någon annan typ av cyberbrottslighet.

Både i den nationella och i den europeiska brottsförebyggande tävlingen bedöms kandidaterna enligt bl.a. följande kriterier: (1) Projektet ska koncentrera sig på förebyggandet av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) bevisligen ha uppnått de uppsatta målen, (3) bygga på samarbete mellan olika aktörer, (4) kunna genomföras också i andra medlemsstater samt gärna (5) vara kreativt.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av justitieministeriet. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Prisen utdelas i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Luxemburg den 17-18 december 2015. Finlands representant belönas med en fullt betald resa till konferensen i Luxemburg.

Förslagen till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 27 augusti.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Mika Junninen, kriminalpolitiska avdelningen/JM, tfn 02951 50406, e-post: fö[email protected]