Rådet för brottsförebyggande söker ett innovativt projekt för att förebygga människohandel

Utgivningsdatum 5.5.2014 15.22 | Publicerad på svenska 17.11.2017 kl. 16.00
Pressmeddelande

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren av tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling (European Crime Prevention Awards, ECPA). Årets tema för tävlingen är bekämpande av människohandel.

Människohandel är en allvarlig form av brottslighet och vår tids slaveri, som kränker de mänskliga rättigheterna globalt. De olika formerna av människohandel siktar in sig på kvinnor, barn och män som befinner sig i en utsatt situation.

Människohandel kan bekämpas till exempel genom

• åtgärder som syftar till att förebygga och minska efterfrågan på människohandel eller annat relaterat utnyttjande av människor,

• åtgärder som syftar till att öka medvetande om människohandel och minska risken för barn att bli offer för människohandel, samt

• åtgärder för att identifiera och hjälpa eventuella offer för människohandel.

Ett projekt som deltar i tävlingen kan hänföra sig till något av de ovannämnda temana. Projektet kan också syfta till att förebygga människohandel på något annat sätt.

Vinnaren av den nationella tävlingen utses av rådet för brottsförebyggande i september. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren, som utses av en jury tillsatt av nätverket, får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hederomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Priserna utdelas på EUCPN:s konferens som hålls i Italien i december. Finlands representant belönas med en fullt betald resa till konferensen.

Både i den nationella och i den europeiska brottsförebyggande tävlingen bedöms kandidaterna enligt fem kriterier: (1) Projektet ska koncentrera sig på förebyggandet av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) bevisligen ha uppnått de uppsatta målen, (3) bygga på samarbete mellan olika aktörer, (4) kunna genomföras också i andra medlemsstater samt gärna (5) vara kreativt.

Förslagen ska skickas till sekretariatet för rådet för brottsförebyggande senast den 8 augusti. Sekretariatet önskar dock få preliminära förslag och kontakter så snart som möjligt. Vinnaren offentliggörs vid en kvällstillställning som ordnas i samband med ett seminarium om brottsförebyggande i Vanda den 16 september 2014.

Ytterligare upplysningar: specialplanerare Mika Junninen, tfn 029 1606 7860, 050 4434 686, e-post: fö[email protected]