Suvanto-linjen vann den nationella brottsförebyggande tävlingen

Utgivningsdatum 28.9.2016 19.16
Pressmeddelande
Sanna Sutela, Margit Isömäki och Leena Serpola-Kaivo-oja, Suvanto rf.

Vinnaren av den nationella brottsförebyggande tävlingen var i år Suvanto-linjen, som är en riksomfattande telefonjourtjänst för äldre personer som blivit illa behandlade, utsatta för våld, utnyttjade eller hotade med något av dessa samt deras anhöriga. Temat för tävlingen var förebyggande av brott mot äldre och vinnaren representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) i december i Slovakien.

Till tävlingen som ordnades av rådet för brottsförebyggande kunde man anmäla projekt som syftar till att förbättra de äldres känsla av trygghet, förhindra eller minska ekonomiskt utnyttjande samt fysiskt eller sexuellt våld. Totalt fyra projekt deltog i tävlingen. I två av dem var fokusen på att förbättra tryggheten genom att öka de äldres delaktighet och det tredje syftade till att planera en gemensam verksamhetsmodell för organisationer och myndigheter för att ingripa i illabehandling av de äldre. Juryn som valde vinnaren var förvånad över att inte fler projekt för att förebygga vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet anmäldes till tävlingen, trots att antalet bedrägeribrott mot de äldre har ökat och ekonomiskt utnyttjande av äldre har väckt debatt även i medierna.

Suvanto-linjen kombinerar telefonservice och sektorsövergripande sakkunskap

Vinnarens verksamhet är en kombination av åldringsarbete, våldsarbete och brottsofferverksamhet och en riksomfattande telefonjourtjänst, som sköts såväl såsom frivillig verksamhet som i form av professionell stödverksamhet. Syftet med Suvanto-linjen på numret 0800 06776 är först och främst att hjälpa och ge råd till äldre personer som har blivit utnyttjade eller illa behandlade, utsatta för våld eller annan brottslig verksamhet eller hotas av sådant. Informationen om de äldres erfarenheter av våld, illabehandling eller utnyttjande som samlas via telefontjänsten utnyttjas i Suvanto rf:s annan verksamhet, såsom i utbildning och andra projekt. Informationen kan vara till nytta även för andra stödinstanser.

Genom att utse Suvanto-linjen till vinnare kan man enligt juryn lyfta fram vikten av stöd för brottsoffer som en del av verksamheten för att motarbeta vardagsbrottslighet. När äldre personer som blivit offer för brott får hjälp och stöd kan man dessutom förhindra att de utsätts för brott på nytt. En brist enligt juryn var att man sällan får information om hur tjänsten har påverkat uppringarens liv på lång sikt.

Situationen för äldre personer som blivit offer för brott bör uppföljas

Häradsåklagare Eija Velitski som är ordförande för rådet för brottsförebyggande har beklagligt ofta vid rättegångar sett äldre brottsoffer som helt tydligt är rädda för gärningsmannen. Gärningsmannen är dessutom ofta offrets eget barn som har missbruksproblem och behöver pengar.

– Det är viktigt med en telefontjänst som dessa människor kan kontakta för råd, eftersom de ofta inte längre har krafter att söka hjälp någon annanstans. Det skulle också behövas en aktör som skulle kunna besöka den äldre personens hem för att se i vilka omständigheter han eller hon lever och kommer att leva efter att den första begäran om hjälp har framförts. I bakgrunden ligger ofta långvarig påtryckning och våld som leder till rädsla och en känsla av otrygghet, konstaterar Velitski.

Ytterligare information om tävlingen: generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande Minna Piispa, tfn 02951 50223, e-post: [email protected]

Mer information om Suvanto-linjen: verksamhetsledare Leena Serpola-Kaivo-oja, tfn 040 848 2277, [email protected], www.suvantory.fi