Suvanto-linja voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun

Julkaisuajankohta 28.9.2016 19.16 | Julkaistu suomeksi 13.11.2017 klo 19.25
Tiedote
Sanna Sutela, Margit Isomäki ja Leena Serpola-Kaivo-oja Suvanto ry:stä vastaanottivat palkinnon.

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voitti tänä vuonna Suvanto-linja, joka on valtakunnallinen auttava puhelinpalvelu kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Kilpailun teemana oli ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisy. Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA) joulukuussa Slovakiassa.

Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämässä kilpailussa haettiin hankkeita, joilla pyritään parantamaan ikääntyneiden turvallisuudentunnetta, estämään tai vähentämään taloudellista hyväksikäyttöä sekä fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Kilpailuun osallistui neljä hanketta. Kahdessa kilpailuhankkeessa keskityttiin turvallisuuden parantamiseen ikäihmisiä osallistamalla ja kolmannessa suunniteltiin järjestöjen ja viranomaisten yhteinen toimintamalli ikäihmisten kaltoinkohteluun puuttumiseen. Kilpailun voittajan valinnut raati yllättyi, ettei arkirikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan keskittyviä hankkeita saatu mukaan enempää, varsinkin kun petosrikollisuus on lisääntynyt ja ikääntyneisiin kohdistuva taloudellinen kaltoinkohtelu puhuttaa mediassa.

Suvanto-linjan toiminnassa yhdistyy monialainen erityisosaaminen

Voittajahankkeen toiminnassa yhdistyy vanhustyön, väkivaltatyön ja rikosten uhrien auttamisen erityisosaaminen puhelinpalvelutyöhön, jota toteutetaan sekä vapaaehtoistyönä että ammatillisena auttamistyönä. Suvanto-linjan 0800 06776 ensisijaisena tarkoituksena on tarjota puhelimen välityksellä tukea, neuvoa ja palveluohjausta iäkkäille henkilöille, jotka ovat joutuneet hyväksikäytön, kaltoinkohtelun, väkivallan tai muunlaisen rikollisen toiminnan kohteeksi tai elävät niiden uhan alla. Puhelinpalvelusta kerättyä tietoa ikääntyneiden kokemuksista sekä väkivallan, kaltoinkohtelun tai hyväksikäytön muodoista hyödynnetään Suvanto ry:n muussa toiminnassa, kuten koulutuksessa ja hankkeissa. Tämä kokemus voi hyödyttää myös muita auttajatahoja.

Suvanto-linjan valinta Suomen kansalliseksi kilpailuedustajaksi painottaa raadin mielestä uhrien tukemisen keskeistä osa-aluetta arkirikollisuuden torjunnassa. Auttamalla ja tukemalla uhriksi joutuneita ikääntyneitä voidaan myös estää suoranaista uudelleen uhriksi joutumista. Puutteena raati toi esiin, että soittajilta ei useinkaan saada tietoa siitä, miten palvelu on vaikuttanut elämään pidemmällä aikavälillä.

Iäkkäiden rikosuhrien tilannetta seurattava

Rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski on nähnyt valitettavan usein oikeudenkäynneissä ikäihmisiä, jotka selvästi pelkäävät rikoksentekijää, joka useimmiten on ikääntyneen päihteitä väärinkäyttävä, rahan tarpeessa oleva oma lapsi.

– Puhelinpalvelu on tärkeä, he voivat soittaa sinne ja kysyä neuvoa, koska useimmiten voimat eivät enää riitä hakemaan muuta apua. Tämän lisäksi tarvittaisiin joku taho, joka voisi mennä vanhuksen kotiin katsomaan missä olosuhteissa vanhus elää ja tulee elämään sen jälkeen, kun ensimmäinen avunpyyntö on esitetty. Taustalla on useimmiten pitkäaikaista henkistä painostusta ja väkivaltaa, joka aiheuttaa vanhukselle pelkoa ja turvattomuutta, Velitski toteaa.

Lisätietoja kilpailusta: rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa, puh. 02951 50223, sähköposti: [email protected].

Lisätietoja Suvanto-linjasta: Toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja, puh. 040 848 2277, [email protected], www.suvantory.fi

» Rikoksentorjuntaneuvoston suositukset ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi (2013)