Tävlingen om det bästa brottsförebyggande projektet 2021 inleds

Utgivningsdatum 21.5.2021 13.54
Nyhet

I år är temat för den nationella brottsförebyggande tävlingen att förebygga mobbning och våld mot minderåriga. Tävlingsbidragen kan anknyta till förebyggande av mobbning och våld mot barn och unga i olika miljöer, även på internet. Verksamheten kan basera sig på olika metoder för att förebygga brott.

Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA).

Både i den nationella och i den europeiska tävlingen bedöms bidragen särskilt utifrån följande kriterier: (1) Verksamheten ska fokusera på att förebygga brottslighet eller rädsla för brott inom det angivna temat. Verksamheten ska helst vara (2) utvärderad och kunna visa resultat, (3) bygga på samverkan mellan olika aktörer, (4) kunna upprepas i andra medlemsstater och (5) vara innovativ.

Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och tilldelas ett pris på 10 000 euro. De bidrag som placerar sig på andra och tredje plats belönas med ett hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro. Priserna ska delas ut vid en konferens om brottsförebyggande i december.

Tävlingsbidragen ska skickas till justitieministeriet senast den 25 augusti.

Mer information:

Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected] 

Anmälningsblankett och mer information om tävlingen