Euroopan rikoksentorjuntakilpailu

EUCPN:n logoEuroopan rikoksentorjuntapalkinto (European Crime Prevention Award, ECPA) on jaettu vuodesta 1998 lähtien. Vuonna 2004 kilpailu kytkettiin EU:n rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) parhaiden käytäntöjen konferenssin yhteyteen. Kilpailun tavoite on levittää hyviä rikoksentorjuntakäytäntöjä.

Kansalliset rikoksentorjuntaelimet valitsevat vuosittaiseen kilpailuun maansa ehdokkaan. Muutamassa maassa, kuten Ruotsissa ja Alankomaissa ja nykyään myös Suomessa, valinta perustuu kansalliseen kilpailuun. Suomi on osallistunut ECPA-kilpailuun vuodesta 2002 alkaen ja voittanut kahdesti ja tullut kerran toiseksi. Vuonna 2018 Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon voitti ns. Forssan malli, jossa väestöryhmien välisiä konflikteja puretaan yhteisösovittelun keinoin. Vuonna 2009 kilpailun voitti koulukiusaamisen vastainen toimenpideohjelma KiVa Koulu. Vuonna 2021 kilpailussa sijoittui toiseksi Oulun turvataitokasvatusmalli.

Kilpailussa on nykyään erityinen teema. Sen valitsee kilpailun järjestävä maa (vuoden jälkipuoliskon EU:n puheenjohtajamaa) EUCPN:n monivuotista toimintasuunnitelmaa mukaillen. EUCPN:n sihteeristö avustaa kilpailun järjestelyissä ja ottaa vastaan kilpailuehdotukset, jotka kansallinen edustaja toimittaa lomakkeella 30. syyskuuta mennessä.

Parhaan rikoksentorjuntahankkeen valitsee korkeintaan kahdeksan jäseninen tuomaristo, jossa on edustus senhetkisestä sekä edellisestä ja kahdesta seuraavasta EU:n puheenjohtajamaasta. Tuomaristo voi kutsua arviointiavukseen erilaisia asiantuntijoita.

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun voittaja julkistetaan EUCPN:n vuosikonferenssissa, joka järjestään yleensä joulukuun alussa. Voittaja saa 10 000 euroa, kunniakirjan ja pokaalin. Lisäksi kaksi muuta hanketta palkitaan 5 000 eurolla ja kunniakirjalla.

Kilpailun säännöt ja menettelyt uudistettiin vuonna 2012.

Aiemmat Suomen ehdokashankkeet ja ECPA-kilpailun voittajat