Organisaatio

Sakari Melander ja Aarne Kinnunen
Puheenjohtaja (2018–2021) professori Sakari Melander ja pääsihteeri Aarne Kinnunen

Rikoksentorjuntaneuvoston muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 15 jäsentä ja varajäsentä, jotka valtioneuvosto nimeää yleensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edellisen neuvoston kokoonpanon toimikausi päättyi 30.11.2021. Uutta ei ole vielä asetettu.

Neuvostossa ovat edustettuina rikoksentorjunnan kannalta keskeiset ministeriöt ja valtion viranomaiset, kunnallishallinto, kirkko, elinkeinoelämä, rikollisuuden ehkäisytyötä tekevät järjestöt, kriminologinen tutkimus sekä sosiaalipoliittinen suunnitteluasiantuntemus.

Neuvoston alaisuudessa toimii työvaliokunta sekä neuvoston sihteeristö.

Neuvosto voi asettaa jaoston sellaista rikoksentorjunnan käsittelyä varten, jossa katsotaan olevan tarve pitempiaikaiseen seurantaan, valmisteluun ja asiantuntemuksen käyttöön. Tarvittaessa perustetaan työryhmiä selvittämään erityisiä rikoksentorjunnan kysymyksiä.