Organisaatio

Eija Velitski ja Minna PiispaRikoksentorjuntaneuvoston muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 16 jäsentä ja varajäsentä, jotka valtioneuvosto nimeää yleensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tämänhetkisen neuvoston toimikausi alkoi 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2018.

Neuvostossa ovat edustettuina rikoksentorjunnan kannalta keskeiset ministeriöt ja valtion viranomaiset, kunnallishallinto, kirkko, elinkeinoelämä, rikollisuuden ehkäisytyötä tekevät järjestöt, kriminologinen tutkimus sekä sosiaalipoliittinen suunnitteluasiantuntemus.

Neuvoston alaisuudessa toimii työvaliokunta sekä neuvoston sihteeristö.

Neuvosto voi asettaa jaoston sellaista rikoksentorjunnan käsittelyä varten, jossa katsotaan olevan tarve pitempiaikaiseen seurantaan, valmisteluun ja asiantuntemuksen käyttöön. Tarvittaessa perustetaan työryhmiä selvittämään erityisiä rikoksentorjunnan kysymyksiä.

Tutustu neuvoston kokoonpanoon ja alaryhmien työhön

Rikoksentorjuntaneuvoston kokoonpano

Tutkimusjaosto

Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto

Sihteeristö

Petostyöryhmä 2017