Rikoksentorjuntaneuvosto

Rikoksentorjuntaneuvoston logo

Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva valtioneuvoston asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi. Tavoitteena on rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen ja turvallisuuden edistäminen.

Paikallista rikoksentorjuntaa edistetään antamalla asiantuntija-apua, osallistumalla oikeusministeriön myöntämän taloudellisen tuen jakoon ja tiedottamalla rikoksentorjunnan hyvistä käytännöistä.

Nykymuotoisena neuvosto on toiminut vuodesta 1999, mutta sitä edeltänyt rikoksentorjunnan neuvottelukunta perustettiin jo vuonna 1989. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristönä toimivat oikeusministeriön tehtävään määrätyt virkamiehet.

Rikoksentorjuntaneuvoston edellinen toimikausi päättyi 2021. Neuvosto on tarkoitus asettaa uudelleen syksyn 2023 kuluessa.

Neuvoston organisaatio

Rikoksentorjuntaneuvoston muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 15 jäsentä ja varajäsentä, jotka valtioneuvosto nimeää yleensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edellisen neuvoston kokoonpanon toimikausi päättyi 30.11.2021. Uutta ei ole vielä asetettu.

Organisaatio ja sihteeristö

Kansainvälinen yhteistyö

Rikoksentorjuntaneuvosto on tehnyt pitkään pohjoismaista yhteistyötä. Lisäksi se toimii aktiivisesti Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN). Neuvostolla on yhteyksiä myös moniin muihin ulkomaalaisiin ja kansainvälisiin rikoksentorjunnan asiantuntijaorganisaatioihin.

Lue kansainvälisestä työstä

Katsaukset ja suositukset

Rikoksentorjuntaneuvoston tehtäviin kuuluu antaa katsauksia rikosten ehkäisytyöstä ja suosituksia rikollisuusongelmia vähentäviksi toimiksi.

Rikoksentorjuntakatsaukset