Rikoksentorjuntaneuvosto

Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva valtioneuvoston asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi. Tavoitteena on rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen ja turvallisuuden edistäminen.

Paikallista rikoksentorjuntaa edistetään antamalla asiantuntija-apua, osallistumalla oikeusministeriön myöntämän taloudellisen tuen jakoon ja tiedottamalla rikoksentorjunnan hyvistä käytännöistä.

Nykymuotoisena neuvosto on toiminut vuodesta 1999, mutta sitä edeltänyt rikoksentorjunnan neuvottelukunta perustettiin jo vuonna 1989. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristönä toimivat oikeusministeriön tehtävään määrätyt virkamiehet.

Rikoksentorjunta-neuvosto

Puheenjohtajana toimii rikosoikeuden professori Sakari Melander. Neuvoston 15 jäsentä varajäsenineen edustavat laajalti rikoksentorjunnan kenttää. Neuvosto kokoontuu neljästi vuodessa ja alaryhmät useammin. Sihteeristö toimii oikeusministeriössä.

Tutustu organisaatioon

Kansainvälinen yhteistyö

Rikoksentorjuntaneuvosto on tehnyt pitkään pohjoismaista yhteistyötä. Lisäksi se toimii aktiivisesti Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN). Neuvostolla on yhteyksiä myös moniin muihin ulkomaalaisiin ja kansainvälisiin rikoksentorjunnan asiantuntijaorganisaatioihin.

Lue kansainvälisestä työstä

Katsaukset ja suositukset

Rikoksentorjuntaneuvoston tehtäviin kuuluu antaa katsauksia rikosten ehkäisytyöstä ja suosituksia rikollisuusongelmia vähentäviksi toimiksi. Vuoden 2019 katsaus käsitteli nuorten huumeidenkäyttöön liittyvän rikollisuuden ehkäisemistä.

Rikoksentorjuntakatsaukset