Rikoksentorjuntaneuvoston kokous alkaa

Rikoksentorjuntaneuvoston kokoonpano

Toimikausi 1.10.2015–30.9.2018

Puheenjohtaja

Kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski, Helsingin syyttäjävirasto

Varapuheenjohtaja

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus

Jäsenet

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto
(erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö)

Lakimies Jani Kotoaro, Rikosseuraamuslaitos
(hovioikeudenneuvos Pia Sandvik, Helsingin hovioikeus)

Poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaa, Poliisihallitus
(komisario Jarmo Heinonen, Helsingin poliisilaitos)

Poliisitarkastaja Heidi Kankainen, sisäministeriö, poliisiosasto
(strategiapäällikkö Ari Evwaraye, sisäministeriö)

Kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen, opetus- ja kulttuuriministeriö
(opetusneuvos Kristina Kaihari, Opetushallitus)

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto
(hallitussihteeri Tapani Aaltela, sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto)

Kehittämispäällikkö Helena Ewalds, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(erikoistutkija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Kuntaliitto
(päällikkö Matti Koskinen, Helsingin kaupunki, turvallisuus- ja valmiusyksikkö)

Hallitussihteeri Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, ympäristöministeriö
(tutkija Sari Puustinen, Aalto yliopisto)

Yliopistotutkija Martti Lehti, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
(tutkimusjohtaja Janne Kivivuori, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti )

Psykologi Mari Koskelainen, Poliisiammattikorkeakoulu
(lehtori Reijo Lähde, Laurea Ammattikorkeakoulu, Espoo)

Asiantuntija Kaisa Saario, Keskuskauppakamari
(johtaja Risto Karhunen, Finanssialan keskusliitto)

Lakimies Thomas Sundell, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
(päällikkö Riku-Matti Lehikoinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, alkoholihallintoyksikkö)

Toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen, Suomen Setlementtiliitto
(perheasioiden asiantuntija Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan)

Erikoissuunnittelija Päivi Okuogume, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
(asiantuntija Sami Puumala, Kirkkohallitus)

Lakimies Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto
(toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys)