Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyllä tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä.

Poliisi johdattaa asukasryhmää kävelyllä.

Asukkaiden näkökulma oman alueensa turvallisuuteen ja viihtyisyyteen on tärkeä saada paikallisten päättäjien tietoon. Turvallisuuskävely on tapa saada asukkaat, viranomaiset, yhdistykset, yritykset ja kiinteistönomistajat sekä muut keskeiset toimijat tapaamaan toisensa ja keskustelemaan alueen turvallisuudesta. Yhdessä mietitään, mitkä paikat ovat turvattomia tai vaarallisia ja kuinka niistä voitaisiin tehdä turvallisempia ja viihtyisämpiä. Huomio kiinnitetään myös turvallisiin ja viihtyisiin paikkoihin ja pohditaan, mikä tekee niistä sellaisia.

Ihmiset kokevat ympäristönsä eri tavoin riippuen esimerkiksi sukupuolesta, iästä ja aiemmista kokemuksista. Siksi on tärkeää, että turvallisuuskävelyllä erilaiset ihmiset saavat tuoda esiin omia kokemuksiaan alueesta ja kuunnella myös muiden näkemyksiä. Turvallisuuden tunne on ratkaisevaa sen kannalta, missä ja miten ihmiset liikkuvat ja tapaavat toisiaan. Jokaisella tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet liikkua ulkona eri vuorokaudenaikoina ilman pelkoja – pohjimmiltaan turvallisuuden tunne liittyy demokratiaan ja tasa-arvoon.

Turvallisuuskävelyitä voidaan toteuttaa monia eri tarkoituksia varten ja eri tavoin. Tarkoituksena voi olla saada mahdollisimman laajasti tietoa asukkaiden ja muiden aktiivisten tahojen näkökannoista ja alueen piirteistä. Tavoitteena voi myös olla kartoittaa jonkin kohderyhmän tarpeita tai tietty osa fyysisestä ympäristöstä. Turvallisuuskävelyillä voidaan selvittää alueen muutoksia tai kunnossapidon tilaa. Turvallisuuskävelyitä on hyvä järjestää päivänvalossa ja pimeällä, jotta alueesta saadaan näkökulma päivällä ja illalla.

Onnistuneen turvallisuuskävelyn järjestämiseen tarvitaan sekä osaamista että perusteellista työtä. Turvallisuuskävelyn järjestämistä suunnittelevan kannattaa tutustua turvallisuuskävelyoppaaseen ja muuhun näille verkkosivuille kerättyyn materiaaliin, joka on suunnattu erityisesti kävelyn järjestäjille.

Rikoksentorjuntaneuvosto kuulee mielellään järjestetyistä turvallisuuskävelyistä ja niistä saaduista kokemuksista, esimerkiksi sähköpostitse rikoksentorjunta.om(at)gov.fi.