Rikoksentorjunnan ja kriminaalipolitiikan lehti

Haaste-lehden uusimman numeron 4/2023 teemana on "poliisin ja turvallisuusalan tulevaisuuden näkymiä". Lehdessä käsitellään tulevaisuuden rikollisuutta ja poliisitoimintaa sekä yksityisen turvallisuusalan kehittämistarpeita. Teema-artikkelien aiheena on mm. poliisikoulutus, ennakointityö, poliisityön muutokset, yhdenvertaisuus yksityisen turvallisuusalan toiminnassa, biometristen tietojen hyödyntäminen sekä viranomaisten tiedonvaihdon lainsäädäntöhaasteet. Ajankohtaisartikkeleissa käsitellään mm. uuden vankien terveystutkimuksen antia ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä.

Haaste-lehteen

Opas kaupan alan rikosten sovitteluun

Verkko-oppaassa käydään läpi, miten kaupan alan rikoksia, kuten myymälävarkauksia ja näpistyksiä, voidaan ratkoa tehokkaasti sovittelun keinoin. Oppaan tavoitteena on kannustaa kaupan alan ammattilaisia kokeilemaan sovittelua.

Tutustu oppaaseen

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata pdf-muodossa. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan, välttää petoksia ja hakea apua ongelmatilanteissa. Opas on päivitetty vuonna 2022.

Tutustu oppaaseen

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Nuorten rikosten ehkäisyn materiaalivinkit on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kasvatus- tai harrastustyötä tekevien ammattilaisten käyttöön.

Nuori rikoksen tekijänä ja uhrina

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävely on hyvä keino kuulla asukkaita alueen turvallisuusongelmista ja saada heiltä parannusehdotuksia. Turvallisuuskävelyllä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä arvioida ympäristöä.

Lisätietoa kävelyistä