Avustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin

Avustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin

Oikeusministeriö myöntää avustuksia paikalliseen rikoksentorjuntatyöhön. Vuonna 2021 toivotaan hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joissa ehkäistään haavoittuviin ryhmiin kohdistuvia verkkorikoksia. Haku päättyy 31.3.

Avustusten hakeminen

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Materiaalit on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden nuorten kanssa työskentelevien käyttöön, jotta he voivat keskustella rikoksista nuorten kanssa.

Tutustu nettimateriaaliin

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata Julkaisut-sivulta. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan ja hakea apua ongelmatilanteissa. 2019 päivitettyyn oppaaseen on lisätty neuvoja petosten välttämiseksi.

Tutustu oppaaseen ja muihin julkaisuihin

Ennaltaehkäisyn kannattavuus

Rikoksentorjunnan taloudellista kannattavuutta voidaan tutkia analysoimalla, ovatko toimenpiteillä saavutettavat hyödyt suurempia kuin niiden kustannukset. Kustannustehokkuuden laskemiseen on erilaisia menetelmiä.

Kustannukset ja hyödyt

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävelyt ovat hyvä keino kuulla asukkaita ja saada tietoa alueen turvallisuusongelmista. Turvallisuuskävelyillä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä tarkastella ja arvioida ympäristöä.

Neuvoja kävelyn järjestämiseen