Haaste-lehti 2/2021 on ilmestynyt

Haaste-lehti 2/2021 on ilmestynyt

Haasteen uusimman numeron teemana on "työelämään liittyvä rikollisuus". Artikkeleissa käsitellään mm. työssä koettua väkivaltaa, ihmiskaupan torjuntaa ja maalittamista.

Haaste 2/2021

Rikoksentorjuntakilpailu 2021 käynnissä

Rikoksentorjuntakilpailu 2021 käynnissä

Kansalliseen ja samalla eurooppalaiseen rikoksentorjuntakilpailuun etsitään tänä vuonna arvioituja hyviä hankkeita, joissa ehkäistään alaikäisiin kohdistuvaa kiusaamista ja väkivaltaa.

Rikoksentorjuntakilpailu

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Materiaalit on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden nuorten kanssa työskentelevien käyttöön, jotta he voivat keskustella rikoksista nuorten kanssa.

Tutustu nettimateriaaliin

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata pdf-muodossa. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan ja hakea apua ongelmatilanteissa. 2019 päivitettyyn oppaaseen on lisätty neuvoja petosten välttämiseksi.

Tutustu oppaaseen

Ennaltaehkäisyn kannattavuus

Rikoksentorjunnan taloudellista kannattavuutta voidaan tutkia analysoimalla, ovatko toimenpiteillä saavutettavat hyödyt suurempia kuin niiden kustannukset. Kustannustehokkuuden laskemiseen on erilaisia menetelmiä.

Kustannukset ja hyödyt

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävelyt ovat hyvä keino kuulla asukkaita sekä saada tietoa alueen turvallisuusongelmista ja parannusehdotuksia. Turvallisuuskävelyillä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä tarkastella ja arvioida ympäristöä.

Lisätietoa kävelyistä