Rikoksentorjunnan ja kriminaalipolitiikan lehti

Haaste-lehden uusimman numeron 2/2022 teemana on "väkivalta". Artikkeleissa käsitellään käsitellään laajasti väkivallan eri muotoja, muun muassa väkivaltaa lähisuhteissa, kouluympäristössä ja sotarikoksina, ja keskitytään sekä väkivallan uhreihin että tekijöihin.

Haaste-lehteen

Rikoksentorjunnan koulutusta syksyllä

Laurea-ammattikorkeakoulu ja oikeusministeriö järjestävät syksyllä rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun täydennyskoulutusta. Koulutus on tarkoitettu mm. kunnissa, järjestöissä ja elinkeinoelämässä työskenteleville. Koulutukseen sisältyy kaksi lähipäivää ja muuten se toteutetaan verkossa. Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 24.8. mennessä!

Lue lisää koulutuksesta

Opas kaupan alan rikosten sovitteluun

Verkko-oppaassa käydään läpi, miten kaupan alan rikoksia, kuten myymälävarkauksia ja näpistyksiä, voidaan ratkoa tehokkaasti sovittelun keinoin. Oppaan tavoitteena on kannustaa kaupan alan ammattilaisia kokeilemaan sovittelua.

Tutustu oppaaseen

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata pdf-muodossa. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan ja hakea apua ongelmatilanteissa. 2019 päivitettyyn oppaaseen on lisätty neuvoja petosten välttämiseksi.

Tutustu oppaaseen

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Rikoksentorjuntaneuvosto on koonnut nuorten rikosten ehkäisyyn liittyviä materiaaleja, jotka on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kasvatus- tai harrastustyötä tekevien ammattilaisten käyttöön.

Nuori rikoksen tekijänä ja uhrina

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävelyt ovat hyvä keino kuulla asukkaita sekä saada tietoa alueen turvallisuusongelmista ja parannusehdotuksia. Turvallisuuskävelyillä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä tarkastella ja arvioida ympäristöä.

Lisätietoa kävelyistä