Rikoksentorjunnan ja kriminaalipolitiikan lehti

Haaste-lehden uusimman numeron 1/2023 teemana on "päihdepalvelut ja riippuvuudet". Teemanumeron artikkeleissa käsitellään mm. huumeidenkäyttöä, huumepolitiikkaa, päihteitä käyttävien ihmisten kohtelua, rahapelien yhteyttä rikollisuuteen ja ennen kaikkea päihde- ja riippuvuushoidon haasteita. Erityisesti kiinnitetään huomiota nuorten palvelujen kehittämiseen ja myös vankien ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen kuntoutukseen.

Haaste-lehteen

Opas kaupan alan rikosten sovitteluun

Verkko-oppaassa käydään läpi, miten kaupan alan rikoksia, kuten myymälävarkauksia ja näpistyksiä, voidaan ratkoa tehokkaasti sovittelun keinoin. Oppaan tavoitteena on kannustaa kaupan alan ammattilaisia kokeilemaan sovittelua.

Tutustu oppaaseen

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata pdf-muodossa. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan ja hakea apua ongelmatilanteissa. 2019 päivitettyyn oppaaseen on lisätty neuvoja petosten välttämiseksi.

Tutustu oppaaseen

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Rikoksentorjuntaneuvosto on koonnut nuorten rikosten ehkäisyyn liittyviä materiaaleja, jotka on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kasvatus- tai harrastustyötä tekevien ammattilaisten käyttöön.

Nuori rikoksen tekijänä ja uhrina

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävelyt ovat hyvä keino kuulla asukkaita sekä saada tietoa alueen turvallisuusongelmista ja parannusehdotuksia. Turvallisuuskävelyillä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä tarkastella ja arvioida ympäristöä.

Lisätietoa kävelyistä