Rikoksentorjunnan ja kriminaalipolitiikan lehti

Haaste-lehden uusimman numeron 4/2021 teemana on "rikoksentorjunnan muuttuvat toimijat ja toimintakentät". Artikkeleissa käsitellään mm. yksityisen ja kolmannen sektorin roolia sekä digitalisoitumisen ja tekoälyn vaikutuksia.

Haaste-lehteen

Opas kaupan alan rikosten sovitteluun

Verkko-oppaassa käydään läpi, miten kaupan alan rikoksia, kuten myymälävarkauksia ja näpistyksiä, voidaan ratkoa tehokkaasti sovittelun keinoin. Oppaan tavoitteena on kannustaa kaupan alan ammattilaisia kokeilemaan sovittelua.

Tutustu oppaaseen

Turvallisesti yhdessä

Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma 2016–2020 keskittyi paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen sekä asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä. Mitä ohjelmasta jäi käteen?

Ohjelman seurannan yhteenveto

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata pdf-muodossa. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan ja hakea apua ongelmatilanteissa. 2019 päivitettyyn oppaaseen on lisätty neuvoja petosten välttämiseksi.

Tutustu oppaaseen

Ennaltaehkäisyn kannattavuus

Rikoksentorjunnan taloudellista kannattavuutta voidaan tutkia analysoimalla, ovatko toimenpiteillä saavutettavat hyödyt suurempia kuin niiden kustannukset. Kustannustehokkuuden laskemiseen on erilaisia menetelmiä.

Kustannukset ja hyödyt

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävelyt ovat hyvä keino kuulla asukkaita sekä saada tietoa alueen turvallisuusongelmista ja parannusehdotuksia. Turvallisuuskävelyillä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä tarkastella ja arvioida ympäristöä.

Lisätietoa kävelyistä