Rikoksentorjunnan ja kriminaalipolitiikan lehti

Haaste-lehden uusimman numeron 3/2023 teemana on "globaalit ilmiöt". Lehdessä käsitellään globaaleja rikoksia, jotka liikkuvat valtioiden rajojen yli. Toisaalta tarkastellaan valtion rajat ylittäviä ihmisiä ja heidän uhrikokemuksiaan. Artikkelien aiheena on mm. lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan yhteisöt pimeässä verkossa, ihmiskauppa, järjestäytynyt rikollisuus, ympäristörikokset, turvapaikkaprosessit ja pakolaiset. Lisäksi käsitellään nuorten tekemää tai kokemaa vakavaa rikollisuutta ja jengirikollisuutta.

Haaste-lehteen

Opas kaupan alan rikosten sovitteluun

Verkko-oppaassa käydään läpi, miten kaupan alan rikoksia, kuten myymälävarkauksia ja näpistyksiä, voidaan ratkoa tehokkaasti sovittelun keinoin. Oppaan tavoitteena on kannustaa kaupan alan ammattilaisia kokeilemaan sovittelua.

Tutustu oppaaseen

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata pdf-muodossa. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan, välttää petoksia ja hakea apua ongelmatilanteissa. Opas on päivitetty vuonna 2022.

Tutustu oppaaseen

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Rikoksentorjuntaneuvosto on koonnut nuorten rikosten ehkäisyyn liittyviä materiaaleja, jotka on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kasvatus- tai harrastustyötä tekevien ammattilaisten käyttöön.

Nuori rikoksen tekijänä ja uhrina

Turvallisuus-kävely

Turvallisuuskävelyt ovat hyvä keino kuulla asukkaita sekä saada tietoa alueen turvallisuusongelmista ja parannusehdotuksia. Turvallisuuskävelyillä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä tarkastella ja arvioida ympäristöä.

Lisätietoa kävelyistä