Rikoksentorjunnan ja kriminaalipolitiikan lehti

Haaste-lehden uusimman numeron 2/2024 teemana on etiikka. Numerossa käsitellään tutkimuksen teon ja rikoksentorjunnan eettisiä kysymyksiä. Artikkelien aiheena on mm. tekoäly, lasten rikoskokemusten kysyminen, tosi-tv:n vaikutus rikostaustaisten naisten elämään jatkossa, ulkomailla tehtyjen rikosten käsittely Suomessa, eläinten oikeudellinen asema, ilmoittajansuojelu, yritysten rangaistusvastuu ja harmaan talouden torjunta. Lisäksi käsitellään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja nuorisorikollisuuden torjuntaa.

Haaste-lehteen

Uusi rikoksentorjuntaneuvosto asetettu

Valtioneuvosto on asettanut rikoksentorjuntaneuvoston toimikaudelle 1.7.2024–31.5.2027. Toimikaudella työ painottuu hallituksen nuoriso- ja jengirikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan liittyviin tehtäviin. Neuvoston puheenjohtajana toimii rikosoikeuden professori Sakari Melander Helsingin yliopistosta.

Tutustu neuvoston toimintaan

Opas kaupan alan rikosten sovitteluun

Verkko-oppaassa käydään läpi, miten kaupan alan rikoksia, kuten myymälävarkauksia ja näpistyksiä, voidaan ratkoa tehokkaasti sovittelun keinoin. Oppaan tavoitteena on kannustaa kaupan alan ammattilaisia kokeilemaan sovittelua.

Tutustu oppaaseen

Turvaohjeita senioreille

Turvaoppaita voi tilata neuvostosta tai ladata pdf-muodossa. Oppaassa neuvotaan, miten ikääntynyt voi itse parantaa turvallisuuttaan, välttää petoksia ja hakea apua ongelmatilanteissa. Opas on päivitetty vuonna 2022.

Tutustu oppaaseen

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn

Nuorten rikosten ehkäisyn materiaalivinkit on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kasvatus- tai harrastustyötä tekevien ammattilaisten käyttöön.

Nuori rikoksen tekijänä ja uhrina

Turvallisuuskävely

Turvallisuuskävely on hyvä keino kuulla asukkaita alueen turvallisuusongelmista ja saada heiltä parannusehdotuksia. Turvallisuuskävelyllä asukkaat, virkamiehet ja alueen muut käyttäjät voivat yhdessä arvioida ympäristöä.

Lisätietoa kävelyistä