Pokaaleja

Rikoksentorjuntakilpailu

Rikoksentorjuntakilpailussa on vuosittain vaihtuvia teemoja. Kansallisen kilpailun voittaja edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA).

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää vuosittain kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, johon etsitään suomalaisia rikoksentorjuntaan keskittyviä hankkeita. Joka vuosi kilpailulla on erityinen teema, johon liittyviä hankkeita kilpailuun haetaan. Kilpailun teeman valitsee Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) järjestävä maa ja kansalliset voittajahankkeet edustavat omaa maataan loppuvuodesta järjestettävässä ECPA-kilpailussa. Suomen kansallisen rikoksentorjuntakilpailu avataan hakijoille yleensä toukokuussa ja osallistumisaikaa on elokuun loppupuolelle.

Vuoden 2018 kilpailu

Kilpailun teemana on tänä vuonna poliisin laaja-alainen yhteistyö paikallistasolla. Kilpailuhanke voi liittyä joko jonkin rikosilmiön vähentämiseen tai turvallisuuden tunteen parantamiseen. Yhteistyökumppaneina voivat olla poliisin lisäksi esimerkiksi kunta, järjestöt, asukasyhdistykset, asukkaat tai elinkeinoelämä. Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman Turvallisesti yhdessä tarkoituksena on lisätä asukkaiden osallisuutta rikoksentorjunnassa. Tämä saavutetaan vahvistamalla asukkaiden ja järjestöjen osallistumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia niin alueensa rikollisuuden ehkäisyssä kuin muissakin turvallisuutta koskevissa päätöksissä. Vuoropuhelua ja yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja kansalaisten kesken tarvitaan varsinaisiin rikosilmiöihin puuttumiseksi mutta myös parantamaan kansalaisten turvallisuuden tunnetta.

Suomen kilpailun voittajan valitsee syyskuussa rikoksentorjuntaneuvoston kokoama riippumaton raati. Euroopan rikoksentorjuntakilpailun järjestää Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN). Sen asettama tuomaristo valitsee voittajan, joka saa palkintona 10 000 euroa, ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet kilpailuehdotukset saavat kunniamaininnan lisäksi 5 000 euroa. Palkinnot luovutetaan Itävallassa pidettävässä rikoksentorjuntakonferenssissa 5.–6.12.2018. Suomen kilpailuhankkeen edustajalle maksetaan osallistuminen Itävallan tilaisuuteen

Arvosteluperusteet

Kansallisen voittajahankkeen valinnassa noudatetaan samoja kriteereitä kuin Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa:

1) Hanke keskittyy arkirikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan.

2) Hanke on arvioitu ja saavuttanut useimmat tai kaikki tavoitteensa. Näyttöön perustavia vaikutuksia rikollisuuden vähentymiseen tai turvallisuuden parantumiseen arvostetaan enemmän kuin hankkeen muita tuloksia.

3) Hanke on mielellään innovatiivinen menetelmien ja lähestymistapojen suhteen.

4) Hanke perustuu mahdollisuuksien mukaan eri toimijoiden yhteistyöhön.

5) Hanke on toistettavissa muissa jäsenmaissa. Siksi ehdotusten pitäisi sisältää tietoa hankkeen taloudellisista kustannuksista, rahoituslähteistä, toteutusprosessista ja keskeisestä lähdemateriaalista.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä alla oleva ilmoittautumislomake sähköpostilla osoitteeseen oikeusministerio(at)om.fi. Kilpailuehdotusten on oltava oikeusministeriössä viimeistään 24. elokuuta.

Ilmoittautumislomake

 

Lisätietoa ECPA-kilpailusta
2017 kansallisen kilpailun hankkeiden esittely
2016 kansallisen kilpailun hankkeiden esittely