Rikoksentorjuntakilpailu

Rikoksentorjuntakilpailussa on vuosittain vaihtuvia teemoja. Vuonna 2020 teemana on järjestäytyneen, valtakulttuurin ulkopuolella tai sen reunamilla elävien perheiden, sukujen tai näiden kaltaisten ryhmittymien tekemän rikollisuuden ehkäiseminen. Kansallisen kilpailun voittaja edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA).

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää vuosittain kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, johon etsitään suomalaisia rikoksentorjuntaan keskittyviä hankkeita. Joka vuosi kilpailulla on erityinen teema, johon liittyviä hankkeita kilpailuun haetaan. Kilpailun teeman valitsee Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) järjestävä maa ja kansalliset voittajahankkeet edustavat omaa maataan loppuvuodesta järjestettävässä ECPA-kilpailussa. Suomen kilpailu avataan touko–kesäkuussa, ehdotusten määräaika on elokuun loppupuolella ja voittaja selviää syys–lokakuun vaihteessa.

Vuoden 2020 kilpailu

Teemana on järjestäytyneen, valtakulttuurin ulkopuolella tai sen reunamilla elävien perheiden, sukujen tai näiden kaltaisten ryhmittymien tekemän rikollisuuden ehkäiseminen.

Rikoksentorjuntakilpailun ehdokashankkeen tulee liittyä perheiden, sukujen tai näiden tyyppisten ryhmittymien tekemien rikosten ehkäisemiseen. Ryhmillä saattaa olla etnistä tai kulttuurista taustaa. Tyypillistä on, että ryhmän tulot tulevat monen tyyppisestä rikollisesta toiminnasta.

Kilpailuhankkeissa voidaan käyttää erilaisia rikoksentorjunnan menetelmiä. Hanke voi olla kohderyhmälle suunnattua, hyvin varhaisessa vaiheessa tehtävää ehkäisevää työtä tai nuorten rikosuran katkaisemiseen tähtäävää toimintaa. Hanke voi olla myös poliisin, syyttäjän, tuomioistuimen, tullin ja veroviranomaisten yhteistyötä hallinnollisen rikoksentorjunnan keinojen toteuttamiseksi. Kilpailuun voidaan ehdottaa myös hankkeita, joissa toteutetaan järjestäytyneestä rikollisuudesta irrottautumista tukevaa Exit-tyyppistä toimintaa tai hankkeita, joilla pyritään vaikuttamaan kohderyhmään kuuluviin naisiin, jotka vastaavat lasten kasvatuksesta ja saattavat olla painostuksen kohteena. Kilpailun aihe ei koske perheen sisällä tai lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa.

Kilpailuun voi osallistua 21.8. saakka.

Suomen kilpailun voittajan valitsee rikoksentorjuntaneuvoston kokoama riippumaton raati.  Euroopan rikoksentorjuntakilpailun järjestää Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN). Sen asettama tuomaristo valitsee voittajan, joka saa palkintona 10 000 euroa, ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet kilpailuehdotukset saavat kunniamaininnan lisäksi 5 000 euroa. Palkinnot luovutetaan 2.-4. joulukuuta rikoksentorjuntakonferenssissa.

Arvosteluperusteet

Kansallisen voittajahankkeen valinnassa noudatetaan samoja kriteereitä kuin Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa:

1) Hanke keskittyy arkirikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan.

2) Hanke on arvioitu ja saavuttanut useimmat tai kaikki tavoitteensa. Näyttöön perustavia vaikutuksia rikollisuuden vähentymiseen tai turvallisuuden parantumiseen arvostetaan enemmän kuin hankkeen muita tuloksia.

3) Hanke on mielellään innovatiivinen menetelmien ja lähestymistapojen suhteen.

4) Hanke perustuu mahdollisuuksien mukaan eri toimijoiden yhteistyöhön.

5) Hanke on toistettavissa muissa jäsenmaissa. Siksi ehdotusten pitäisi sisältää tietoa hankkeen taloudellisista kustannuksista, rahoituslähteistä, toteutusprosessista ja keskeisestä lähdemateriaalista.

Lisätietoa ECPA-kilpailusta

2019 kansallisen kilpailun voittaja

2018 kansallisen kilpailun voittaja

2017 kansallisen kilpailun hankkeiden esittely

2016 kansallisen kilpailun hankkeiden esittely